Verantwoordingsorgaan

Diny Tiellemans

Functie in het dagelijks leven:

Afdelingshoofd Resolutie/Depositgarantie stelsel.

Functie bij het pensioenfonds (en namens wie en welke commissies)?:

Namens de werkgever lid van het Verantwoordingsorgaan.

Hoe lang doet u dit al (en hoe lang mag u dit nog doen)?

Sinds 1 januari 2019.

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

Ik ben met tussenpozen al jaren betrokken bij pensioenen. In 2000 ben ik bij de PVK als relatiebeheerder pensioenen begonnen. Mijn interesse is toen ontstaan en nooit meer verdwenen.

Wat vindt u het leukst/interessantst en het minst leuk/minst interessant?

Dat ik een bijdrage mag leveren aan de besturing van een organisatie (het pensioenfonds) die voor een grote groep mensen die betrokken zijn (geweest) bij DNB heel belangrijk is. Het is complexe materie met veel belangen en een grote financiële impact. Dat maakt de functie ook zo boeiend. Het minst leuke moet ik nog gaan meemaken, dat zou ik op dit moment niet weten.

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

Dat we vanuit onze rol het bestuur uitdagen om in haar besluitvorming goed rekening te houden met alle belangen. Continuïteit, draagvlak en houdbaarheid zijn belangrijke uitdagingen voor het fonds.

Nog laatste woorden/een boodschap/visie op de toekomst van pensioen in Nederland in het algemeen of pensioenfonds DNB in het bijzonder?

Pensioenen zijn complex en in Nederland hebben we systeem dat vele jaren goed gewerkt heeft. Ik hoop dat we (Nederland in het algemeen) een oplossing vinden om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken in de nieuwe veranderende samenleving.