Wat mag u van het pensioenfonds verwachten?

Wat als het slecht gaat met uw werkgever?

Soms doen zich omstandigheden voor waardoor een werkgever maatregelen moet nemen. Zo mag een werkgever de bijdrage in de premie verminderen. Of zelfs beëindigen.

Een voorbeeld van dit soort ingrijpende omstandigheden zijn veranderingen in de:

  • Sociale wetten
  • Belastingwetten
  • Pensioenwetten

Niet langer verantwoord

Daarnaast kan uw werkgever besluiten dat hij de premie voor uw pensioen niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld omdat de financiële resultaten van het bedrijf tegenvallen. Wil de werkgever de premie niet meer betalen? Dan moet hij dit in een brief laten weten aan het fonds. Ook alle deelnemers die het besluit treft, moeten hiervan horen.

Eenzijdig veranderen

Verder heeft de werkgever het recht de pensioenovereenkomst eenzijdig te veranderen. Dat mag alleen als het belang van de werkgever groter is dan het belang van de werknemers. We noemen dit ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’. Een eenzijdige verandering met terugwerkende kracht doorvoeren kan niet.