Onze beleggingen

De doelstelling van Pensioenfonds DNB is het uitkeren van pensioenen. En daarnaast ook het verhogen van de pensioenen middels het verlenen van toeslagen, zodat de pensioenen de prijsstijgingen kunnen bijhouden en de pensioenen daardoor waardevast blijven. Dit laatste is alleen mogelijk als daar voldoende geld voor beschikbaar is.

Pensioenfonds DNB belegt haar vermogen om haar doelstellingen te realiseren. Dat doen we aan de hand van onze missie, visie en strategie. Bij onze beleggingen hanteren we bovendien een aantal beleggingsbeginselen. Die vormen de basis voor ons beleggingsbeleid.

Op de volgende pagina’s leest u meer over onze beleggingen:

 1. Waarin beleggen we?
 2. Wie voert de beleggingen van ons pensioenfonds uit?
 3. Waarom beleggen we maatschappelijk verantwoord?
 4. Waar beleggen we niet in?
 5. Wat willen we bereiken op gebied van SDG's?
 6. Hoe kijken we naar CO2 reductie?
 7. Is het pensioenfonds actief aandeelhouder?

 

Pensioenfonds DNB gelooft dat maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) belangrijk is voor het bewerkstelligen van een gezonde, goede en verantwoorde oude dag voor deelnemers. Daarbij staan de maatschappelijke gevolgen van beleid centraal. Deze staan los van een mogelijk financieel voordeel uit maatschappelijk verantwoord beleggen. Pensioenfonds DNB promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken met haar MVB-beleid:

 1. Het uitsluiten van ongewenste beleggingen
 2. Het uitoefenen van actief aandeelhouderschap
 3. Het verbeteren van de bijdrage van beleggingen aan SDG’s
 4. Het reduceren van de CO2-uitstoot van de beleggingen

Pensioenfonds DNB promoot deze kenmerken met de volgende instrumenten:

 • Uitsluitingen
 • Engagement en stemmen
 • ESG-criteria meenemen in de selectie van vermogensbeheerders en beleggingen

Pensioenfonds DNB heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

In dit document is in meer detail beschreven hoe Pensioenfonds DNB invulling geeft aan het realiseren van deze kenmerken.