Onze beleggingen

Waar beleggen we niet in?

Ons pensioenfonds belegt niet in:

Controversiële wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, biologische wapens, chemische wapens, wapens op basis van verarmd uranium en nucleaire wapens in strijd met het non-proliferatieverdrag
Bedrijven die één of meerdere principes van de Verenigde Naties op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en corruptie (de zogenaamde UN Global Compact principles) schenden. Deze principes hebben betrekking op de manier waarop bedrijven opereren
Bedrijven in de tabaksindustrie
Bedrijven met een negatieve SDG score (lees hierover meer onder 'Wat willen we bereiken op gebied van SDG's?')