Bestuur

Jos Kleverlaan

Functie in het dagelijks leven?

‘Ik ben gepensioneerd. Maar ik doe veel vrijwilligerswerk. Ik ben mentor van een paar bewoners in een zorginstelling, trainer bij een atletiekvereniging en schuldhulpmaatje. Sinds een jaar krijg ik nu een pensioenuitkering van Pensioenfonds DNB. Ik behoor nog tot de groep ‘oud-PVK’. ’

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

‘Ik ben lid van het bestuur namens de Belangenvereniging Pensioengerechtigden DNB.’

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

‘Op 21 juli van dit jaar werd mijn benoeming goedgekeurd door DNB. Ik ben dus nog relatief nieuw in het bestuur. Ik ben voor 3 jaar benoemd en mag nog 2 keer verlengen.’

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

‘Ik ben in het verleden al eens bestuurslid geweest bij het Pensioenfonds PVK, voordat het opging in Pensioenfonds DNB. Het is fijn als je met een achtergrond als de mijne van waarde kunt zijn voor een pensioenfonds. Daarbij zitten we bij Pensioenfonds DNB in een glazen huis. Dat besef ik terdege. En er komt veel op het fonds af, zeker als het over de uitwerking van het pensioenakkoord gaat. Daar wil ik graag aan bijdragen.’

Wat vindt u het interessantst en wat het minst leuk?

‘Als schuldhulpmaatje weet ik hoe belangrijk een inkomen is. Dat is je basis. En dat geldt natuurlijk ook voor pensioen. De 2e pijler is een deel van die basis en ik vind het fijn dat ik daarin iets kan betekenen. Op deze manier kan ik ook de gevolgen van de ontwikkelingen in de financiële wereld beter inschatten.
Er is niet echt iets wat ik niet leuk vind. Ik kom eigenlijk alle aandachtsgebieden weer tegen waar ik me vroeger al mee bezig hield. Maar als ik dan toch iets moet noemen, is het de enorme hoeveelheid afkortingen waar ik mee te maken krijg. Ik ben er een lijst van aan het aanleggen.’

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

‘Er komt natuurlijk een enorme operatie op ons af met het nieuwe pensioenstelsel. We moeten kijken naar de kwaliteit van de uitvoering, maar zeker ook naar de communicatie. Daar wil ik graag bij betrokken zijn. En een aandachtsgebied is ook het balansbeheer. Hoe houden we de verplichtingen en de activa in balans? Dat helpt ook om het reputatierisico zo klein mogelijk te laten zijn.

Uiteindelijk zijn wij er als bestuur natuurlijk voor alle deelnemers. En daar hoop ik me voor in te kunnen zetten.’

Wilt u nog iets kwijt?

‘Persoonlijk hoop ik nog lang gezond te blijven en te kunnen bijdragen aan het goed besturen van het pensioenfonds.’