Raad van Toezicht

Kees Koedijk

Functie in het dagelijks leven?

‘Ik ben hoogleraar Finance aan de Universiteit van Utrecht. Maar dat is eigenlijk een deeltijdbaan. Ik ben ook ondernemer en ‘verhuur’ mezelf in allerlei toezichthoudende functies. Op die manier heb ik al bij veel pensioenfondsen in de keuken mogen kijken.’

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

‘Ik ben lid van de raad van toezicht. En als lid van de raad van toezicht zijn wij er eigenlijk voor iedereen. We zitten er niet namens een bepaalde groep, maar zijn onafhankelijk. Ik ben voor deze functie benaderd door een headhunter. Overigens ben ik lang geleden ook nog een tijdje werkzaam geweest bij DNB.’

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

‘Ik ben nét benoemd, dus ik zit er nog maar een paar weken. We mogen dit 2 keer 4 jaar doen. Dan heb ik dus nog even…. Maar meestal kijk ik na de eerste 4 jaar of er nog een klik is van beide kanten. Dat hoort er wel bij, vind ik.’

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

‘Dat heb ik eigenlijk van huis uit meegekregen. Mijn vader was kapitein op de grote vaart. In die sector waren niet heel veel mensen die ‘gewoon’ hun pensioen haalden. Mijn vader was daar erg in geïnteresseerd en er ook actief mee bezig.

Het vermogen van de gemiddelde Nederlander bestaat voor 40% uit pensioen. Dat gaat dus echt om veel geld. Daar kunnen we met elkaar maar beter goed over nadenken. Later ben ik economische studies gaan doen en kom je ook weer met pensioen in aanraking.’

Wat vindt u het interessantst en wat het minst leuk?

‘Pensioen is natuurlijk een heel goed systeem. Een oudedagsvoorziening is van groot maatschappelijk belang en we hebben het in Nederland goed geregeld. Het is mooi om daarin een rol te kunnen spelen.

Tegelijkertijd hebben we het met elkaar wel erg moeilijk gemaakt met, in mijn ogen, teveel regelgeving. Ja, we hebben een systeemcrisis gehad waardoor de rente langdurig laag is. Wat ons parten speelt is dat wij die lage rente 1 op 1 toepassen. Dat is op de lange termijn niet houdbaar. De rendementen zijn prima, maar de pensioenen kunnen niet of nauwelijks omhoog. Maar zo slecht is ons huidige systeem nu ook weer niet. Door meer flexibiliteit in te bouwen in het huidige systeem zou dat opgelost kunnen worden. Nu krijgen we een nieuw stelsel, en dat ziet er op het eerste gezicht ook weer erg complex uit. Het gaat een uitdaging worden om dat begrijpelijk uit te leggen aan de deelnemers.’

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

‘Pensioen is er voor alle werknemers en gepensioneerden. Dat basisidee vind ik belangrijk om in het achterhoofd te houden bij ons denken en handelen.’

Wilt u nog iets kwijt?

‘Ik heb best hoge verwachtingen van Pensioenfonds DNB. Het is het pensioenfonds van de toezichthouder en daar past een zekere ambitie bij, vind ik. Dat de processen goed geregeld en op orde zijn, bijvoorbeeld. En dat er vooruitstrevend gedacht en gewerkt wordt. Maar goed, ik zit er nog maar kort en moet alles nog een beetje in me opnemen. Ik kijk er naar uit om echt aan de slag te gaan!’