Veantwoordingsorgaan

Bob Coppes

Functie in het dagelijks leven?

Ik ben sinds kort gepensioneerd. Na wat omzwervingen ben ik in 1997 bij DNB begonnen. Daar heb ik in het bankentoezicht gewerkt, bij de bank zelf binnen het risicomanagement, en in het toezicht op verzekeraars. Je zou kunnen zeggen dat ik in mijn DNB loopbaan alle takken van sport wel heb gezien. Behalve pensioen. Dat vind ik op zich wel een grappig toeval.

Ik zit niet graag stil. Ik schrijf boeken, bijvoorbeeld over ‘bijna-doodervaringen’. Daarnaast ben ik penningmeester van de VVE in het complex waar ik woon. En ik help kinderen met een onderwijsachterstand. Het gaat vaak om Nederlandse kinderen met een niet-westerse achtergrond en een enkel vluchtelingenkind. Zo heb ik onder andere een Syrisch jongetje en een Ghanees meisje geholpen. Ik help ze bij het leren lezen en rekenen. Dat is dankbaar werk om te doen.

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

Ik volg Louis Kuipers op als lid van het verantwoordingsorgaan (VO) namens de gepensioneerden. Het is met name door de Belangenvereniging van Pensioengerechtigden van DNB (BP-DNB) dat ik hier nu zit.

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

Ik ben begonnen op 1 oktober 2022 en ik mag volgens mij 3 jaar lid zijn van het VO. Dan kan de BP vervolgens besluiten of ik nog door mag gaan en mij weer benoemen voor 3 jaar. Maar laat ik eerst de eerste 3 drie jaar maar eens volmaken.  

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

Ik was op de jaarlijkse bijeenkomst van de belangenvereniging en kreeg zo contact met Jos Kleverlaan die bestuurslid van het pensioenfonds is. Ik begreep dat er een vacature in het VO zou komen. Het leek me erg leuk om dit op te pakken. Vooral ook als je bedenkt wat er momenteel allemaal op de pensioenwereld afkomt. Het leek me uitdagend om daarbij betrokken te zijn. Maar ik wilde er uiteraard niet zomaar instappen. Daarom heb ik eerst met enkele bestuursleden van de BP-DNB uitgebreid van gedachten gewisseld. Dat was een goed gesprek.

Zoals veel van mijn collega’s heb ik een economische achtergrond. Ik merkte dat ik het begon te missen om mijn hersenen te gebruiken voor economische vraagstukken. ‘Use it, or lose it’, zeggen ze wel. Er komt in pensioen veel samen wat me boeit. Daarom besloot ik me kandidaat te stellen voor het VO.

Wat vindt u het meest interessant en wat het minst leuk?

Wat ik het minst leuk vind, kan ik nog niet zeggen. Daarvoor doe ik deze klus nog te kort. Ik las bij mijn voorganger dat hij vergaderen niet zo leuk vindt. Dat heb ik niet. Maar een vergadering moet uiteraard wel nut hebben. In de korte periode dat ik nu bezig ben, heb ik twee vergaderingen bij mogen wonen. Daar vinden goede discussies plaats, vind ik. Het gaat écht ergens over.

Wat me interessant lijkt, is de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Bij mij leeft op dit moment het idee dat niemand precies weet wat de gevolgen van die wet zullen zijn. En er moeten namelijk nog veel keuzes worden gemaakt, zowel in de politiek als door de sociale partners. Daar wil ik me graag in gaan verdiepen.    

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

Dat is niet zo moeilijk: een goed pensioen voor iedereen die bij Pensioenfonds DNB betrokken is. Volgens mij is dat doel voor alle bestuursleden en VO-leden hetzelfde. Daarnaast wil ik snel bijleren, me de materie eigen maken.  

Wilt u nog iets kwijt?

Als VO-lid moet ik de belangen van alle groepen op dezelfde manier wegen. Dat ga ik ook doen. Maar tegelijkertijd is de BP-DNB mijn achterban. Met het bestuur van de BP wil ik dan ook regelmatig in contact staan.