Toeslagbeleid

Maatstaf

Op dit moment heeft Pensioenfonds DNB verschillende regelingen voor toeslagverleningDe verhoging van het pensioen met een bepaald percentage, ook wel indexatie genoemd.Afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds is deze verhoging gelijk aan de algemene prijsontwikkeling van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens (meetperiode oktober tot en met september).Er is echter geen geld gereserveerd voor indexatie. Ook wordt er geen extra premie voor betaald. Daarom is de indexatie altijd voorwaardelijk. Het is nooit zeker of, en in welke mate wordt geïndexeerd. Het bestuur besluit jaarlijks op grond van de financiële situatie van het fonds of een gehele of gedeeltelijke indexatie kan worden toegekend.:

Toeslagverlening maatstaf

Groep

Maatstaf

Toeslagmoment

Actieven

Prijsinflatie (CPI, alle bestedingen)

1 juli

Inactieven vanaf 2003

Prijsinflatie (CPI, alle bestedingen)

1 juli

Inactieven ex-DNB vóór 2003

Loonontwikkeling (cao DNB)

1 juli

Inactieven ex-PVK vóór 2005

Loonontwikkeling (cao DNB, aanvulling gefinancierd door werkgever)

1 juli

De prijsinflatie maatstaf voor 2023 is bepaald op basis van de CPI alle bestedingen van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023: 4,4%.

De loonontwikkeling is bepaald op basis van de stijging van de cao-lonen bij DNB, die per 1 juli 2023 zijn gestegen met 6,3%.