Onze beleggingen

Wat willen we bereiken op gebied van SDG's?

Ons pensioenfonds beoordeelt ondernemingen aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Hierbij wordt gekeken naar:

  • Het effect die het product of dienst van de onderneming heeft op een SDG
  • De wijze waarop het product of dienst geproduceerd wordt
  • Of er sprake is van controverses bij een onderneming

Bedrijven met een negatieve SDG score sluiten wij uit. Ons pensioenfonds vindt de SDG’s 7, 8, 13, 14 en 15 extra belangrijk en daarom beleggen we meer in ondernemingen die goed scoren op deze SDG’s.

Ons pensioenfonds beoogt een minimale verbetering op gebied van SDG’s van 10% op totaal portefeuilleniveau.