Onze beleggingen

Waarin beleggen we?

De blauw getinte beleggingscategorieën zijn onderdeel van de zogenaamde matchingportefeuille. Het doel van deze portefeuille is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de verplichtingen, waarbij 75% van het renterisico wordt afgedekt.

De groen gekleurde categorie ziet op de returnportefeuille. Deze portefeuille heeft als doel rendement te generen zodat de pensioenen door toeslagverlening waardevast kunnen worden gehouden.

Bij het tot stand komen van de beleggingsmix volgt het pensioenfonds een gestructureerd proces. Daarbij wordt voor iedere beleggingscategorie gekeken of deze past bij het pensioenfonds. Dit gebeurt via een zogenaamde investment case. Daarna wordt gekeken hoe er in de categorie belegd wordt (kaderstelling) en welke verdeling wordt toegepast over de gewenste beleggingscategorieën. Dit laatste gebeurt op basis van kwantitatieve analyses (zoals via een Asset Liability Management (ALM) studie en kwalitatieve overwegingen.

Meer informatie over de wijze waarop wij beleggen vindt u in onze verklaring beleggingsbeginselen (pdf).