Wat mag u van het pensioenfonds verwachten?

Het bestuur

Aan het hoofd van Pensioenfonds DNB staat een bestuur. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van (ex-)werknemers, gepensioneerden en de werkgever. Daarnaast zijn twee onafhankelijke bestuursleden aan het paritaire bestuur toegevoegd.

Het bestuur zorgt zo goed mogelijk voor het pensioen dat u opbouwt. Zodat u vanaf de datum waarop u met pensioen gaat ook het verwachte pensioen krijgt. Het bestuur stelt beleid vast op het gebied van beleggingen, financiering, toeslagverleningDe verhoging van het pensioen met een bepaald percentage, ook wel indexatie genoemd.Afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds is deze verhoging gelijk aan de algemene prijsontwikkeling van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens (meetperiode oktober tot en met september).Er is echter geen geld gereserveerd voor indexatie. Ook wordt er geen extra premie voor betaald. Daarom is de indexatie altijd voorwaardelijk. Het is nooit zeker of, en in welke mate wordt geïndexeerd. Het bestuur besluit jaarlijks op grond van de financiële situatie van het fonds of een gehele of gedeeltelijke indexatie kan worden toegekend. en communicatie.

Hoe stuurt het bestuur van Pensioenfonds DNB?

Het bestuur beoordeelt de financiële situatie van het fonds aan de hand van vier toetsen. In alle vier de toetsen zijn grenzen vastgesteld (op basis van berekeningen) waarbinnen de pensioenregeling zich moet en kan bewegen. Na deze toetsing bepaalt het bestuur of het zijn beleid moet aanpassen.

Bekijk de vier toetsen (pdf)