Onze beleggingen

Wie voert de beleggingen van ons pensioenfonds uit?

Diverse uitbestedingspartijen zijn betrokken bij het uitvoeren van het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds. De volgende onafhankelijk partijen zijn bij pensioenfonds DNB betrokken op gebied van vermogensbeheer:

  • een fiduciair adviseur;
  • drie vermogensbeheerders (één voor de returnportefeille, één voor de matchingportefeuille en één voor hypotheken);
  • een custodian (ook wel: bewaarbedrijf).

De partijen worden geselecteerd en jaarlijks geëvalueerd aan de hand van het uitbestedingsbeleid. In het kader van vertrouwelijkheid kiest het pensioenfonds ervoor om de overeenkomst met deze partijen niet openbaar te publiceren. De overeenkomsten kennen onderstaande karakteristieken:

  • Met elk van deze partijen is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, maar het pensioenfonds kan deze overeenkomt op ieder moment opzeggen.
  • In lijn met de doelstellingen van het pensioenfonds wordt gekozen voor goede kwaliteit tegen beheersbare kosten.
  • Er is geen sprake van perverse prikkels of performance vergoeding in de afgesproken kostenstructuur.
  • Het pensioenfonds heeft inzicht in een doorkijk van de beleggingsportefeuille alsook omloopsnelheid en transactiekosten.
  • De daadwerkelijke uitvoering dient aan te sluiten bij de beleggingscyclus van het pensioenfonds. Dit betekent dat de implementatie van de beleggingen geschiedt conform het door het pensioenfonds vastgestelde beleggingskader.