Verantwoordingsorgaan

Carel van den Berg

Functie in het dagelijks leven?

‘Ik heb altijd gewerkt in de wereld van internationale monetaire betrekkingen, bij het IMF en bij DNB. Nu werk ik als Hoofd internationale technische samenwerking bij DNB. Vanuit deze functie coördineer ik trainingen voor centrale banken van landen uit vooral Oost-Europa en de voormalige Sovjetunie. Zoals bijvoorbeeld Roemenië en Oekraïne. Het gaat om landen die Nederland vertegenwoordigt in het Internationale Monetaire Fonds.’

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

‘Ik zit in het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de deelnemers en ik ben voorgedragen door de OR. Binnen het VO kijken we natuurlijk naar de belangen van iedereen. Maar ik ben er vooral om te kijken of de belangen van de deelnemer niet worden vergeten.’

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

‘Sinds januari van dit jaar en ik mag dit nog doen tot oktober 2025.’

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

‘Het viel me op dat het onderwerp pensioen een onderwerp lijkt voor ingewijden. De besluiten die het bestuur van het pensioenfonds neemt, lijken misschien een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Maar het is voor iedereen van belang en er komen grote veranderingen aan voor alle deelnemers. Daarom draag ik er graag aan bij om ingewikkelde pensioenonderwerpen op een begrijpelijke manier uit te leggen. DNB heeft een goede pensioenregeling en het is belangrijk dat iedereen in ieder geval de basis van de regeling kan begrijpen.’

Wat vindt u het interessantst en wat het minst leuk?

‘Ik zit in twee commissies. Vanuit die commissies houden we ons bezig met twee onderwerpen: het nieuwe pensioenstelsel en het beleggingsbeleid. Belangrijke en interessante onderwerpen! En het minst leuke onderwerp, tsja…, dat ben ik eigenlijk nog niet tegengekomen.’

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

‘Een pensioenfonds heeft een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een pensioen moet mensen zekerheid bieden. Want financiële onzekerheid, dat is niet goed voor veel mensen. Dus financiële stabiliteit en zekerheid, dat is een maatschappelijk belang waar ik me graag voor wil inzetten!’

Wilt u nog iets kwijt?

Pensioen is een onderwerp dat iedereen raakt. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich senang voelt bij de keuzes die het bestuur van het pensioenfonds maakt. En dat we bij de onderbouwing van die keuzes iedereen mee krijgen. Goede communicatie hierover is belangrijk. Ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen.’