Bestuur

Roeland van Vledder

Functie in het dagelijks leven?

“Ik ben voorzitter van Pensioenfonds DNB. Daarnaast ben ik ook voorzitter van het verantwoordingsorgaan van SPH, het fonds voor huisartsen.”

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

“Ik ben onafhankelijk voorzitter.”

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

“Ik ben aangetreden per 1 februari 2018. Je mag dit drie termijnen van drie jaar doen.”

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

“Nou, dat was eigenlijk een soort carrièreswitch. In 2012 had ik behoefte een betere balans aan te brengen in werk en privé. Wilde niet tot mijn pensionering een functie van 70 tot 80 uur per week, zoals ik toen had als lid van Raad van Bestuur bij ASR. Ik was 30 jaar werkzaam geweest in de wereld van banken en verzekeraars. Dan ga je je eens oriënteren. In de pensioenwereld waren er grote veranderingen aanstaande. Zoals schaalvergroting, professionalisering en het begin van risicomanagementdenken. Transities die in de banken en verzekeringswereld al plaats hadden gevonden. Dus ik dacht dat mijn ervaring wel van nut kon zijn in de pensioenwereld.”

Wat vindt u het interessantst en wat het minst leuk?

“Pensioenfonds DNB is het pensioenfonds van de toezichthouder. Ook al heb je dan dezelfde taken als andere fondsen, en moet je aan dezelfde regels voldoen: het is toch een soort glazen huis. Een bijzonderheid die ik er wel aantrekkelijk aan vind. Wat me zorgen baart - en dus een minder leuke kant is - is dat de discussie over het nieuwe pensioenstelsel heel erg wordt bepaald door de slechte positie van met name de bedrijfstakpensioenfondsen. Er komen daardoor veranderingen aan die voor jonge deelnemers van gezonde ondernemingspensioenfondsen niet altijd per se gunstig zijn.”

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

“Buiten het goed blijven uitvoeren van de regeling, springen er voor mij drie dossiers uit. Wendbaarheid vergroten, met een minder complexe pensioenregeling, is de eerste. Die wendbaarheid hebben we nu nodig omdat TKP de dienstverlening, op grond van strategische afwegingen, niet wil continueren. We moeten uitkijken naar een nieuwe uitvoerder. Als die de dienstverlening moet overnemen is een minder complexe pensioenregeling wel handig. Overigens hadden we het versimpelen van de pensioenregeling toch al op de agenda staan want door de complexiteit is onze regeling soms foutgevoelig en moeilijk te communiceren. Voorbeeld: we indexeerden op drie momenten voor drie verschillende groepen. Dat gaan we naar één moment brengen. Het tweede dossier is een koers uitzetten voor de lange termijn. We zijn aan het uitzoeken of Pensioenfonds DNB zelfstandig moet blijven of dat we ons misschien aansluiten bij een APF. Pensioenfonds DNB is een gezond, maar klein fonds. Dat betekent dat de uitvoeringskosten per deelnemer hoog zijn. Daar moeten we naar kijken. Het derde dossier is de kwaliteit van besturen en de kwaliteit van dienstverlening aan je deelnemers op een goed niveau houden.”

Wilt u nog iets kwijt?

“Ik denk dat we toegaan naar een pensioenstelsel met minder garanties, meer risico’s voor de deelnemers en iets minder solidariteit. Maar dat zal op zijn Nederlands gaan. In kleine stapjes. En dat is dan weer niet zo slecht.”