Antwoorden op veelgestelde vragen

FAQ

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Arbeidsongeschiktheid

 • Heeft mijn arbeidsongeschiktheid invloed op mijn pensioen?

  Arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Of dat zo is, hangt af van de mate waarin uw arbeidsongeschikt bent verklaard.

  Minder dan 35% arbeidsongeschikt

  In dit geval ontvangt geen WIAWIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is 1 januari 2006 in werking getreden en heeft de Wet op de Arbeidsongeschiktheid vervangen. U krijgt te maken met de WIA als u sinds 1 januari 2004 voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt. -uitkering. Om die reden heeft u ook geen recht op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering vanuit het Pensioenfonds DNB. U kunt nog minimaal 65% van uw oude salaris verdienen. Daarover bouwt u gewoon pensioen op.

  Meer dan 35% arbeidsongeschikt

  In deze situatie heeft u recht op een WIA-uitkering van het UWV.

  Bij meer dan 35% arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen in het Pensioenfonds DNB.

  Lees verder over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Echtscheiding

 • Heeft mijn ex-partner recht op een deel van mijn pensioen?

  Of uw ex-partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. iets krijgt, hangt af van de soort relatie die u had.

  • Getrouwd of geregistreerd partnerschapElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.
   Bij de beëindiging van huwelijk of een geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner automatisch recht op een deel van uw pensioen. Dat geldt voor het opgebouwde ouderdomspensioen en het partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.. Voor beiden gelden andere regels.

  • Samenwonen
   Had u een samenlevingscontract? Dan kan uw ex-partner recht hebben op een deel van uw pensioen. Maar dit gebeurt niet automatisch. Als u geen samenlevingscontract had, dan kan uw ex-partner sowieso geen aanspraak maken op uw pensioen.

  Lees meer over uit elkaar gaan en uw pensioen

In- en uitdiensttreding

 • Hoe werkt waardeoverdracht?

  Heeft u eerder via uw werkgever pensioen opgebouwd en verandert u van baan? Dan kunt u het opgebouwde bedrag onderbrengen bij het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we ook wel waardeoverdracht. Het nieuwe pensioenfonds kan ook de waarde andere oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder.

  Met waardeoverdracht houdt u uw pensioen bij elkaar. Of waardeoverdracht voor u interessant is hangt af van de verschillen tussen de pensioenregelingen.

  Lees meer over de waardeoverdracht voor:

Met pensioen gaan

 • Krijg ik automatisch pensioen?

  Nee, u krijgt niet automatisch pensioen van ons. Ongeveer zes maanden voor uw pensioenleeftijd, ontvangt u van ons een brief. Hierin bieden wij u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld of u tijdelijk een hoger of lager pensioen wilt ontvangen. Of als u op latere leeftijd pensioen wilt ontvangen.

  Wilt u eerder uw pensioen ontvangen? Dat mag. U kunt bij DNB al vanaf uw 55e al (gedeeltelijk) met pensioen. Bijvoorbeeld omdat u één dag in de week minder gaat werken. Over de dagen die u blijft werken, bouwt u gewoon pensioen op. Als u hiervan gebruik wilt maken, geef dit dan aan ons door.

  Meer weten?

 • Wat als ik voor mijn AOW-leeftijd met pensioen wil gaan?

  Dat kan. Uw pensioen van DNB gaat standaard in als u 68 jaar bent. Heeft u opgebouwd pensioen dat ingaat op uw 65ste, dan krijgt u dit wanneer u 65 jaar wordt.

  Maar u kunt al vanaf uw 55e met pensioen. U weet vijf jaar van te voren wanneer u precies AOW krijgt. Benieuwd naar uw AOW-leeftijd? Kijk dan op www.svb.nl

  Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen, dan krijgt u al wel een (vervroegd) ouderdomspensioen, maar nog geen AOW-uitkering. U kunt dit tijdelijke verschil in inkomen overbruggen met ‘AOW-compensatie’. U ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen in voor een tijdelijk ouderdomspensioen tot aan uw AOW-leeftijd. Houd er wel rekening mee dat u na uw AOW-leeftijd een lager ouderdomspensioen krijgt.

  U vraagt de AOW-compensatie aan door het aanvraagformulier 'Uw pensioen aanvragen' in te vullen en naar ons toe te sturen. Heeft u dit formulier nog niet van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • Wat houdt 'uitruil' in?

  Bij uitruilOnder voorwaarden bestaat de mogelijkheid om - een deel van - het partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen en het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. verplaatst u binnen een pensioenregeling een bedrag van het ene pensioen naar een ander pensioen. Bij Pensioenfonds DNB kan uitruilen alleen tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan..

  Hiervoor zet u een deel van uw ouderdomspensioen om naar een extra bedrag aan levenslang partnerpensioen.

  Uitruilen kan als u met pensioen gaat, of als u verandert van werkgever en uw deelneming in het Pensioenfonds DNB stopt. U krijgt dan bericht van ons over uw keuzemogelijkheden.

Overlijden

 • Wat krijgen mijn partner en/of kinderen als ik overlijd?

  Wat uw nabestaanden krijgen hangt af van het moment van overlijden. Met nabestaanden bedoelen wij uw partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. en/of uw kinderen tot 21 jaar. Studeren uw kinderen? Dan vallen zij tot hun 27e onder de regeling voor nabestaanden.

  U bent werknemer van DNB

  Overlijdt u tijdens het actieve dienstverband, dan heeft uw partner recht op een partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.. Uw kinderen hebben recht op een wezenpensioen. Lees meer over uw pensioen bij overlijden tijdens uw dienstverband.

  U bent ex-werknemer van DNB

  Werkt u niet meer bij DNB en bent u nog niet met pensioen? Dan hebben uw partner en kinderen geen recht op een nabestaandenpensioen. Zijn uw partner en/of kinderen bij ons bekend bij uitdiensttreding, dan zetten wij een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen automatisch om in nabestaandenpensioen. Lees meer over uw pensioen bij overlijden na uw DNB dienstverband.

  U bent met pensioen

  Bent u al met pensioen op het moment van overlijden? Afhankelijk van uw keuze bij pensionering hebben uw partner en eventuele kinderen recht op een nabestaandenpensioen.

Bekijk alle vragen

Wat staat er in het UPO?

 • Persoonlijke gegevens

  In het UPO staan bij ‘Uw persoonlijke gegevens’ zaken zoals uw naam en geboortedatum. Hier staat ook vanaf wanneer u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds DNB en uw salarisgegevens. Deze gegevens krijgen we van DNB. Zijn de gegevens niet correct? Geef dit dan door aan uw werkgever, die het vervolgens weer aan ons doorgeeft.

 • De pensioenpremie

  In het UPO staat hoeveel % pensioenpremie u en uw werkgever betalen aan Pensioenfonds DNB. Dit is 28%. Het gaat om de premie over uw totale salaris in 2021. DNB betaalt dus een deel en u betaalt een deel van de pensioenpremie. Op uw loonstrook staat hoeveel u zelf betaalt.

 • Uw partner

  Bent u getrouwd of geregistreerd partners? Dan staan hier de gegevens van uw partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.. Als u overlijdt, krijgt hij of zij het partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. dat in het UPO staat.

  Woont u samen? Dan staan de gegevens van uw partner hier alleen als u aan ons heeft doorgegeven dat u een partner heeft. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe het dan alsnog om het partnerpensioen goed te regelen.

Bekijk alle vragen

Algemene vragen over uw UPO

 • Wat is het UPO?

  Als u bij DNB werkt, bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds DNB. Ieder jaar krijgt u van ons het Uniform Pensioenoverzicht. Hierin staat wat u aan pensioen heeft opgebouwd. Ook staat er in wat uw eventuele partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. en kinderen krijgen als u overlijdt. En wat u krijgt van Pensioenfonds DNB als u arbeidsongeschikt raakt.

  Iedere pensioenuitvoerder (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) moet ieder jaar een UPO versturen. Die overzichten zijn grotendeels hetzelfde. Stel dat u meerdere pensioenoverzichten krijgt, dan kunt u ze makkelijk met elkaar vergelijken. Uw eigen UPO kunt u zo ook eenvoudig vergelijken met die van uw eventuele partner. U ziet dan hoeveel u samen krijgt.

 • Wat staat er op het UPO?

  In het UPO staat wat u aan pensioen heeft opgebouwd. Ook staat er in wat uw eventuele partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. en kinderen krijgen als u overlijdt.

 • Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

  In het UPO staat bij ‘Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?’ hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd bij Pensioenfonds DNB sinds u bij DNB in dienst bent gekomen. Dit is het bedrag dat u zou krijgen als u nu uit dienst gaat bij DNB.

  Blijft u werken bij DNB, dan wordt het opgebouwde pensioen natuurlijk ieder jaar hoger. Wat u krijgt als u tot uw pensioendatum in dienst blijft, staat bij ‘Wat krijgt u als u met pensioen gaat?’.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht: uw gegevens

 • De gegevens op mijn UPO kloppen niet. Wat kan ik doen?

  Geef dit aan bij uw werkgever. Wij krijgen uw gegevens en eventuele wijzigingen namelijk van DNB.

  De bedragen in het UPO zijn gebaseerd op de gegevens die we op 1 januari 2019 van u hadden. Is er daarna iets veranderd in uw salaris of dienstverband, dan is dit niet verwerkt in het UPO. De wijzigingen ziet u terug in het UPO dat u volgend jaar krijgt.

 • Mijn gegevens zijn gewijzigd. Wat kan ik doen?

  De gegevens en bedragen in het UPO zijn gebaseerd op de gegevens die we op 1 januari 2023 van u hadden.

  Zijn uw gegevens over 2022 gewijzigd en ziet u ze niet terug in het UPO? Geef dit aan bij uw werkgever. Wij krijgen uw gegevens en eventuele wijzigingen namelijk van DNB.

  Zijn uw gegevens in 2023 gewijzigd? Dan hoeft u niets te doen. De wijzigingen ziet u terug in het UPO dat u volgend jaar krijgt.

 • Waarom staat mijn partner niet in het UPO?

  Dat ligt eraan. Bent u in 2022 getrouwd of een geregistreerd partnerschapElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. aangegaan? Dan is dit nog niet verwerkt in het UPO, omdat dit het UPO over het voorgaande jaar is. In het UPO dat u volgend jaar krijgt, staat uw partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. wel. U hoeft hiervoor niets te doen, wij krijgen hiervan bericht van de gemeente waarin u woont.

  Woont u samen? Dan moet u zelf aan ons doorgeven dat u samenwoont. Heeft u dit niet gedaan, regel het dan alsnog. In het UPO dat u volgend jaar krijgt, staan dan de gegevens van uw partner.

Diversen

 • Wat zijn flexfactoren?

  Flexfactoren (of flexibiliseringsfactoren) zijn factoren waarmee de hoogte van uw pensioenuitkering wordt berekend als u bepaalde keuzes maakt. Als u bijvoorbeeld eerder met pensioen gaat. Of als u een deel van uw partnerpensioen wilt ruilen tegen meer ouderdomspensioen. U maakt dan gebruik van de mogelijkheden om uw pensioen flexibel te gebruiken. Vandaar de term: flexfactoren.

  Om de juiste berekeningen te kunnen maken, worden per keuze verschillende factoren gebruikt. De flexfactoren zijn allemaal door deskundigen (actuarieel) uitgerekend. Het bestuur van Pensioenfonds DNB stelt ze ieder jaar vast. Dit kan dus betekenen dat bij berekeningen die dit jaar worden gemaakt, de uitkomsten anders zijn dan ze vorig jaar waren. Als u vorig jaar een berekening liet maken om uw pensioen te vervroegen, zijn de uitkomsten dit jaar waarschijnlijk anders. Andersom geldt ook: als u vorig jaar een berekening liet maken om uw pensioen uit te stellen, zal diezelfde berekening dit jaar waarschijnlijk ook anders uitvallen. Dit komt dus doordat de flexfactoren met een andere rente zijn berekend.

  Voorbeeld ouderdomspensioen

  Leeftijd Factor

  55

  58,50%
  56 60,50%
  57 62,70%
  58 65,00%
  59 67,50%
  60 70,10%
  61 72,90%
  62 76,00%
  63 79,20%
  64 82,70%
  65 86,50%
  66 90,60%
  67 95,10%
  68 100,00%
  69 105,40%
  70 111,40%
  71 118,00%
  72 125,50%

  Stel dat u € 25.000 per jaar aan pensioen heeft opgebouwd. En u wilt dit pensioen op uw 65ste in laten gaan. De factor om dit te berekenen staat dan in de tabel en is in dit geval 86,50%. Uw pensioen op 65-jarige leeftijd wordt dan € 25.000 x 86,50% = € 21.625. Dit is het bruto bedrag aan pensioen dat u dan jaarlijks ontvangt. U ontvangt dit pensioen zolang u leeft. Daarnaast ontvangt u AOW, het pensioen van de overheid. Ook de AOW ontvangt u zolang u leeft

  De flexibiliseringsfactoren zijn te vinden in de bijlagen bij het pensioenreglement.

   

 • Wat is een prognosetafel?

  Een prognosetafel houdt rekening met de verandering van de overlevingskansen in de toekomst. Voor een hele reeks toekomstige jaren worden de sterftekansen geschat. Je kunt in een prognosetafel bijvoorbeeld opzoeken hoe groot de kans is dat een Nederlandse man die in 2022 65 is, in 2028 zal overlijden.

  Met de Prognosetafel AG 2020 (en straks de Prognosetafel AG 2022) kan een inschatting van de sterfte worden gegeven die ver in de toekomst ligt. Het is mogelijk iemand die in 2022 wordt geboren zijn hele leven te volgen, omdat voor elke toekomstige leeftijd de overlevingskans is ingeschat op basis van gemiddelden.

  Prognosetafels laten bevolkingsstatistieken zien die van toepassing zijn op de hele Nederlandse bevolking. Maar ieder pensioenfonds heeft ook weer een eigen deelnemersgroep, met eigen specifieke kenmerken (een hoge sociaal economische status leidt gemiddeld gezien tot een langer leven). Een pensioenfonds corrigeert de AG Prognosetafel daarom altijd met de voor het fonds specifieke ervaringssterfte. Pensioenfonds DNB is te klein om op basis van eigen historische gegevens een fondsspecifieke ervaringssterfte vast te stellen. Daarom wordt die op basis van externe bronnen afgeleid.

 • DNB is werkgever én toezichthouder van Pensioenfonds DNB. Is dat niet lastig?

  Pensioenfonds DNB is een zelfstandige entiteit. Het fondsbestuur is zich natuurlijk bewust van mogelijk extra (reputatie)risico als pensioenfonds van de toezichthouder. De nadruk ligt dan ook op een zorgvuldige en efficiënte uitvoering van de pensioenregeling.

 • Hoe zit het met de loonheffingskorting en mijn pensioen?

  Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen samen noemen we de loonheffingskorting. Omdat u minder loonheffing betaalt, krijgt u meer loon uitbetaald.

  Heeft u een AOW-uitkering en een pensioenuitkering?

  Ook dan heeft u recht op loonheffingskorting. U hoeft namelijk niet over uw hele inkomen belasting en premies te betalen. U kunt de loonheffingskorting het beste laten toepassen op de uitkering die het hoogste is.
  Let op! Laat u op beide uitkeringen de loonheffing toepassen? Dan loopt u het risico dat u teveel korting krijgt dat u later moet terugbetalen.

 • Moet ik een Bewijs van in leven zijn opsturen?

  Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, kunnen we u vragen een Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vitae) naar ons te sturen.

Bekijk alle vragen

Betaaldata pensioen 2023