Bestuur

Margreet Schuit

Functie in het dagelijks leven?

‘Ik heb twaalf jaar bij DNB gewerkt. Daarna ben ik er een tijdje tussenuit geweest. Ik ben mij nu aan het heroriënteren op mogelijkheden in de pensioenwereld. Maar eerst wil ik Pensioenfonds DNB goed leren kennen. Verder doe ik een aantal uren per week vrijwilligerswerk op een school voor speciaal onderwijs. Dat zijn kinderen met een “rugzakje”. Ik help ze met lezen.’

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

‘Als bestuurder ben ik verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en de pensioencommunicatie. Ik ben namens de werknemersorganisaties en de OR voorgedragen.’

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

‘Ik zit sinds maart 2020 in het bestuur. De termijn is drie jaar. En je kan twee keer voor drie jaar worden herbenoemd. In totaal dus negen jaar.’

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

‘Na mijn studie economie heb ik drie jaar bij DNB gewerkt. Daarna ben ik bij de vakbond FNV aan de slag gegaan. Ik heb daar verschillende dingen gedaan, waaronder pensioenbeleid. Later ben ik teruggegaan naar DNB. Daar heb ik me ook met pensioenbeleid beziggehouden.’

Wat vindt u het interessantst en wat het minst leuk?

‘Ik vind alle facetten van pensioen interessant. Het is een heel gevarieerd vakgebied. Er zijn veel invalshoeken. Manieren waarop je naar pensioen kunt kijken. Je hebt de actuariële invalshoek waarbij je allerlei (verzekeringstechnische) risico’s bekijkt. Bij de invalshoek beleggingen gaat het om de vraag hoe we het beleggingsbeleid het beste kunnen inrichten. Zodat we nu en in de toekomst alle pensioenen kunnen betalen. Kijk je door de bril van de accountant, dan gaat het om de cijfertjes van het fonds. De leukste invalshoek vind ik communicatie. Omdat communicatie heel bepalend is voor hoe onze eigen deelnemers en de buitenwereld ons als pensioenfonds zien.’

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

‘Laagdrempelige informatie. Dat deelnemers precies weten wat de pensioenregeling voor ze betekent. En dat ze daardoor goede besluiten kunnen nemen. Ik vind het ook belangrijk dat deelnemers een goed beeld hebben van de risico’s die met pensioen samenhangen. Zo heeft een daling van de financiële markten invloed op je pensioen. En heeft de coronacrisis gevolgen. Ook daarover moet je helder communiceren met je deelnemers.’

Wilt u nog iets kwijt?

Ik hoop dat we het nieuwe pensioencontract - het nieuwe pensioenstelsel - eenvoudig kunnen uitleggen aan onze deelnemers. Je kunt gerust zeggen dat het Nederlandse pensioenstelsel aan de vooravond staat van de meest ingrijpende wijziging ooit. En natuurlijk wens ik dat Pensioenfonds DNB bij de uitvoering van het nieuwe pensioencontract een rol blijft spelen.’