Over het pensioenfonds

Wat mag u van het pensioenfonds verwachten?

Voor de meeste mensen is pensioen het belangrijkste inkomen op latere leeftijd. Dat uw pensioen goed geregeld is, is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Wat mag u van ons verwachten bij de opbouw van uw pensioen?

U bouwt tijdens uw werk bij De Nederlandsche Bank pensioen op. Daarmee betalen we in de toekomst uw pensioen. DNB maakt afspraken over het pensioen met haar werknemers (via de vakbonden). Deze afspraken staan in een pensioenregeling. Het bestuur verwerkt deze afspraken in een pensioenreglement.

Bouwen aan pensioen

Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op. Als u met pensioen gaat, staat er een enorm bedrag voor u klaar.

 • U ontvangt vanaf uw 67e een pensioen van bijvoorbeeld € 2.500 bruto per maand.
 • Daarvoor moet dan een bedrag klaarliggen van ongeveer € 540.000.

Hoe dit bedrag tot stand komt, hangt af van veel onderdelen. De rente is daarbij het belangrijkste.

Een eigen pensioenfonds

DNB heeft in 1954 een eigen pensioenfonds opgericht. Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen van DNB uit. Officieel heet het pensioenfonds ‘Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank N.V.’. Hierna noemen we het pensioenfonds voor het gemak Pensioenfonds DNB.

De taak van Pensioenfonds DNB

Wat doet het pensioenfonds dan? Onze taak is om uw pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren. Pensioenfonds DNB wil u ook zo goed mogelijk informeren over uw pensioen. Daarom ontvangt u onder andere elk jaar een uniform pensioenoverzicht. Een aantal documenten ontvangt u niet vanzelf. U kunt ze wel opvragen. Of op de website bekijken.

 • jaarverslag en jaarrekening van het pensioenfonds
 • pensioenreglement
 • uitvoeringsovereenkomst De overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenfonds over de uitvoering van één of meer pensioenregelingen.
 • herstelplan Pensioenfondsen stellen in geval van een reservetekort een herstelplan op. Dit plan bevat de concrete maatregelen waardoor het pensioenfonds binnen een termijn van maximaal tien jaar weer voldoet aan het vereist eigen vermogen. Voor Pensioenfonds DNB is geen herstelplan van kracht. (als dit van toepassing is)
 • informatie over de dekkingsgraadDe dekkingsgraad is de verhouding tussen de netto activa en de technische voorziening, uitgedrukt in een percentage. Dit verhoudingsgetal geeft aan in hoeverre op lange termijn de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De netto activa zijn het saldo van het belegd vermogen, de andere activa en de schulden.
 • informatie over beleggingen
 • overzicht van het opgebouwde pensioen als u niet meer bij DNB werkt.
 • gevolgen van uitruilOnder voorwaarden bestaat de mogelijkheid om - een deel van - het partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen en het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen.
 • een indicatief overzicht van uw pensioen
 • informatie over een aanwijzing (als van toepassing) van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank
 • informatie over de aanstelling van een bewindvoerder (als van toepassing)

Het pensioenfonds vraagt u soms om informatie die nodig is om uw pensioenregeling uit te voeren. U moet deze informatie dan geven.