Bestuur

Mirja Constandse

Functie in het dagelijks leven?

"Naast mijn werk bij Pensioenfonds DNB ben ik bestuurder bij De Nationale APF."

Functie bij het Pensioenfonds DNB, en namens wie?

“Ik ben onafhankelijk bestuurslid.”

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

“Ik ben sinds februari 2024 bestuurslid. Daarvoor draaide ik al een maandje mee. Eerst zal ik de termijn van mijn voorganger afronden en daarna ben ik voor nog drie jaar benoemd. Ik zal daarom tot 1 juli 2028 bestuurslid zijn. Daarna kan ik nog twee keer worden herbenoemd. Met de nieuwe code pensioenfondsen zal de maximale termijn overigens wat worden verkort, tenzij er goede redenen zijn om een bestuurder langer aan te houden.”

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

“Zoals veel mensen in de pensioenwereld ben ik er bij toeval ingerold. Ik ben afgestudeerd in de bewegingswetenschappen, maar wilde daarna niet de wetenschap in. Bij Zwitserleven zochten ze op dat moment mensen met wiskundige affiniteit. Dat had ik, en zo ben ik in de pensioenen beland. Daarna ben ik de opleiding tot actuaris gaan doen naast mijn werk en inmiddels werk ik al 27 jaar bij en voor pensioenfondsen vanuit verschillende rollen.”

Wat vindt u het interessantst en het minst leuk?

“De pensioenwereld is altijd in beweging, zodat er steeds weer nieuwe dingen zijn waar je mee aan de slag kunt. Ook de veelzijdigheid aan onderwerpen die je als pensioenfondsbestuurder op tafel krijgt, vind ik erg leuk. Alhoewel de basis van pensioenen eenvoudig is, is het geheel toch best wel complex. Om overzicht te houden in die complexe wereld en uiteindelijk ervoor te zorgen dat de deelnemers een goed pensioen krijgen, is een mooie uitdaging. Het nieuwe pensioenstelsel zou het allemaal wat eenvoudiger en begrijpelijker moeten gaan maken. Ik ben bang dat dat niet helemaal gelukt is, wat ik erg jammer vind. Dat geeft ons als pensioenfonds wel weer een nieuwe uitdaging om de nieuwe regeling straks uit te leggen aan onze deelnemers! ”

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

“De komende jaren staan we voor de grote uitdaging om naar de WTP over te gaan. Ik lever graag mijn bijdrage om ook de overgang van pensioenregeling van DNB zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Wilt u nog iets kwijt?

“Ik vind het ontzettend leuk om mij in te zetten voor Pensioenfonds DNB. Mijn ervaringen tot nu zijn heel positief. Het bestuur werkt zeer professioneel en op een open en constructieve manier samen. Dat geldt ook voor de Raad van Toezicht. Onlangs heb ik ook mijn eerste ontmoeting gehad met het verantwoordingsorgaan. Ik heb enorm veel respect voor de wijze waarop de leden van het VO zich verdiepen in de soms toch complexe materie naar het nieuwe pensioenstelsel toe. Ik denk dat we als bestuur nog wel een uitdaging hebben om die complexe materie begrijpelijker te maken. Straks moeten ook onze deelnemers kunnen snappen hoe alles in elkaar steekt. ”