Disclaimer

De op deze site gegeven informatie is van algemene aard. Alleen indicatief en aan wijzigingen onderhevig.

De vermelde gegevens zijn alleen om bezoekers algemene informatie te geven.

De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Het gebruik van informatie is geheel voor risico van de gebruiker.

De makers van de site zijn uiterst zorgvuldig geweest. Maar toch zijn fouten niet geheel uit te sluiten. Of er kan vertraging gebeuren in het maken van 'nieuwe versies'.

Het pensioenfonds noch de uitvoerder, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade door:

  • onjuistheden.
  • het afgaan op de informatie.
  • verspreiden van de informatie.

Rechten kunt u alleen ontlenen aan het voor u geldende pensioenreglement. Deze website is auteursrechtelijk beschermd.

De intellectuele eigendomsrechten over de verstrekte informatie liggen bij de uitvoerder, of haar licentiegevers. Op het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing.

English

The information on this website is general, just indicative and subject to change. The data stated are solely meant to provide general information to visitors. The information presented is supposed to be reliable; however the use of this information is completely at the risk of the user of the site. Although the site editors do the utmost to present correct information, the possibility of errors or delays in updates cannot be excluded. The pension fund nor the executor accepts any liability for damage caused by inaccuracy in the given information, or for damage as a result of relying on or the distribution of this information. Rights can exclusively be derived from the pension scheme which applies to the member. This website has been protected by copyright. The executor, or its licensors, possesses the intellectual property of the information provided. Dutch law applies to the use of this website.