Verantwoordingsorgaan

Anne Maaike Stienstra

Functie in het dagelijks leven?

Ik werk bij de divisie Statistiek van DNB. Hier houd ik mij bezig met de betalingsbalans van Nederland. De betalingsbalans geeft een overzicht van alle transacties van Nederland met het buitenland en geeft zo een beeld van hoe onze economie ervoor staat. Binnen de betalingsbalans kijk ik vooral naar de directe investeringen met het buitenland.

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

Ik ben lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de werknemers.

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

Ik ben in maart 2023 als VO-lid begonnen. Een benoeming is in principe voor 3 jaar. Daarna kan de benoeming nog twee keer met 3 jaar worden verlengd.

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

De pensioenwereld is voor mij niet nieuw. Ik heb een achtergrond als actuaris en begon mijn loopbaan als pensioenconsultant. Dat betekende vooral berekeningen maken voor werkgevers en pensioenfondsen. Na een paar jaar heb ik de overstap gemaakt naar het toezicht op pensioenfondsen. Hoewel ik mij bij DNB nu met een geheel ander onderwerp bezighoud, is die interesse in pensioenen nooit verdwenen. Toen er een vacature voor een zetel in het VO kwam hoefde ik dus niet lang na te denken.

Wat vindt u het meest interessant en wat het minst leuk?

Ik kijk het meeste uit naar alles wat komt kijken bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kennis en ervaring liggen vooral op het vlak van de financiële opzet van pensioenfondsen. Dat sluit goed aan bij veel van de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan. Omdat ik pas net ben begonnen, weet ik nog niet zo goed wat ik niet leuk of interessant vind. Daar kom ik de komende tijd waarschijnlijk vanzelf achter.

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel betekent dat het bestuur van het pensioenfonds veel belangrijke keuzes moet gaan maken. Ik hoop dat wij als VO er aan bij kunnen dragen dat het bestuur bij haar besluitvorming goed rekening houdt met de belangen van alle verschillende deelnemersgroepen. Besluiten van het bestuur moeten evenwichtig zijn. Gepensioneerden mogen niet meer profijt of last hebben van een besluit dan actieve deelnemers of slapers.

Wilt u nog iets kwijt?

Pensioen is een belangrijk onderwerp. Voor iedereen, jong én oud. Ik heb heel veel zin om weer de pensioenwereld in te duiken en bij te dragen aan een goed en begrijpelijk pensioen voor iedereen die op één of andere manier bij Pensioenfonds DNB betrokken is.