Raad van Toezicht

Sako Zeverijn

Functie in het dagelijks leven?

‘Ik ben sinds 2012 professioneel bestuurslid en lid van de raad van toezicht van diverse pensioenfondsen.’

Functie bij het pensioenfonds en namens wie?

‘Ik ben lid van de raad van toezicht. Ik ben benoemd door het verantwoordingsorgaan, op voordracht van de raad zelf. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. We vertegenwoordigen dus niet een bepaalde groep, maar kijken of de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig worden afgewogen en op welke wijze het bestuur zijn taken uitvoert. Ik houd mij vooral bezig met risicomanagement, uitbesteding, audit en actuariële zaken.’

Hoe lang doet u dit al en hoe lang mag u dit nog doen?

‘Ik doe dit nu ongeveer 1,5 jaar. Een lid van de raad van toezicht mag dit maximaal 8 jaar doen. Na een eerste periode van 4 jaar kun je worden herbenoemd. Ik ben dus nog maximaal 6,5 jaar lid van de raad van toezicht.’

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

‘Ik begon in 1990 bij Nationale-Nederlanden Levensverzekeringen. Daar heb ik geleerd hoe effectief het is om geld collectief opzij te zetten voor de langere termijn. Mijn andere passies zijn beleggen en statistiek. Die combinatie van interesses bracht mij in 2005 bij Pensioenfonds ING.

Bij NN was ik voornamelijk met individuele levensverzekeringen bezig. Het mooie van pensioen is dat je het voor een hele grote groep mensen doet. Hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk? Dat vind ik uitdagend.’

Wat vindt u het interessantst en wat het minst leuk?

‘Het leukste vind ik om mee te denken met het bestuur. Mijn doel is dat alles volgens de “regels der kunst" gebeurt. Bij Pensioenfonds DNB heb ik daar alle vertrouwen in. Er is veel samenspraak met het bestuur. Het bestuur van het pensioenfonds is heel communicatief.

In het algemeen vind ik mensen terechtwijzen niet leuk. Bijvoorbeeld als procedures niet juist zijn doorlopen. Liever bespreek ik vooraf met mensen hoe ze hun doelen willen bereiken. Dat voorkomt teleurstellingen.’

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

‘Zorgen dat alles goed verloopt. Dat het bestuur de juiste strategische keuzes maakt, op het juiste moment. We moeten altijd de lange termijn in het oog houden; daar draait het bij pensioen immers om. Onze taak is ervoor zorgen dat de deelnemers die nu nog werken over 30 of 40 jaar - en alle jaren daarna - op hun pensioen kunnen rekenen. Tegelijkertijd hebben we te maken met de belangen van mensen die nu al een pensioen krijgen. Soms ingewikkeld, maar wel heel leuk!’

Wilt u nog iets kwijt?

‘Ik werk bij het pensioenfonds in een enorm deskundige en professionele omgeving. En dan bedoel ik niet alleen mijn collega’s in de raad van toezicht, maar ook het gehele bestuur, het verantwoordingsorgaan, het bestuursbureau en de uitvoeringsorganisatie. Op zo’n prettige manier samenwerken vind ik echt een voorrecht!’