Onze beleggingen

Waarom beleggen we duurzaam?

Wij geloven dat maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) belangrijk is voor het bewerkstelligen van een gezonde, goede en verantwoorde oude dag voor deelnemers. Daarbij staan maatschappelijke consequenties van beleid centraal, los van een mogelijk financieel voordeel uit maatschappelijk verantwoord beleggen.

Ons beleid is gebaseerd op een enquête onder de deelnemers van het pensioenfonds. Daarnaast speelt ook de positieve houding van de sponsor van ons pensioenfonds (De Nederlandsche Bank) een rol bij het tot stand komen van ons MVB-beleid.

Het MVB-beleid (pdf) is per februari 2022 als hoofdstuk 8 opgenomen in het beleggingsbeleid.