Onze beleggingen

Met acht doelstellingen geeft Pensioenfonds DNB invulling aan haar missie, visie en strategie. Om deze doelstellingen te bereiken beleggen we de pensioengelden die we beheren.

Hierbij hanteren we een aantal beleggingsbeginselen of beliefs, die de basis zijn voor ons beleggingsbeleid. Met deze beleggingsbeginselen geven we antwoord op de vraag: waar denken wij het rendement dat nodig is voor het behalen van onze doelstellingen te vinden?

 1. Waarom beleggen we?
 2. Waarin beleggen we?
 3. Wie voert de beleggingen van ons pensioenfonds uit?
 4. Waarom beleggen we duurzaam?
 5. Waar beleggen we niet in?
 6. Wat willen we bereiken op gebied van SDG's?
 7. Hoe kijken we naar CO2 reductie?
 8. Is het pensioenfonds actief aandeelhouder?

Verantwoord beleggen

Pensioenfonds DNB promoot ecologische en sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Hier leest u meer over ons beleid rondom maatschappelijk verantwoord beleggen.

Pensioenfonds DNB gelooft dat maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) belangrijk is voor het bewerkstelligen van een gezonde, goede en verantwoorde oude dag voor deelnemers. Daarbij staan maatschappelijke consequenties van beleid centraal, los van een mogelijk financieel voordeel uit maatschappelijk verantwoord beleggen. Pensioenfonds DNB promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken met haar MVB-beleid:

 1. Het uitsluiten van ongewenste beleggingen
 2. Het uitoefenen van actief aandeelhouderschap
 3. Het verbeteren van de bijdrage van beleggingen aan SDG’s
 4. Het reduceren van de CO2-uitstoot van de beleggingen

Pensioenfonds DNB promoot deze kenmerken met de volgende instrumenten:

 • Uitsluitingen
 • Engagement en stemmen
 • ESG-criteria meenemen in de selectie van vermogensbeheerders en beleggingen

In dit document is in meer detail beschreven hoe Pensioenfonds DNB invulling geeft aan het realiseren van deze kenmerken.