Welke keuzes hebt u zelf?

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen.

Zelf aanvragen

U kunt bij ons vrijblijvend een offerte voor waardeoverdracht aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag waardeoverdracht. Pas als u akkoord gaat met onze offerte, regelen wij de overdracht. Houdt u er wel rekening mee dat het totale traject soms langer dan een jaar kan duren. Lees meer over waardeoverdracht in onze brochure.

  Nieuwe baan elders?

Krijgt u een nieuwe baan buiten DNB? Dan kunt u uw bij Pensioenfonds DNB opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 592,51 (2024) per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds DNB staan.

Is uw bij Pensioenfonds DNB opgebouwde pensioen minder dan € 592,51 (2024) per jaar maar hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Pensioenfonds DNB er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds DNB checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds DNB staan.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Uw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

  Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor: - het moment dat het pensioenfonds in een tekortsituatie komt, dan wel uit een tekortsituatie komt;
- de evaluatie van een eventueel herstelplan;
- het doorvoeren van eventuele kortingen;
- de indexaties.

Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de financiële situatie van het andere pensioenfonds moet voldoende zijn.

Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de dekkingsgraadDe dekkingsgraad is de verhouding tussen de netto activa en de technische voorziening, uitgedrukt in een percentage. Dit verhoudingsgetal geeft aan in hoeverre op lange termijn de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De netto activa zijn het saldo van het belegd vermogen, de andere activa en de schulden. goed genoeg is. U krijgt dan uiteraard bericht.

Heeft u vragen over waardeoverdracht, neemt u dan contact met ons op.

 

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.