Wanneer moet u in actie komen?

Als u uit elkaar gaat

Als u uit elkaar gaat

Gaat u scheiden of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? Houd dan rekening met het volgende.

 • U hoeft uw scheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap niet bij ons te melden. We krijgen dit automatisch door via de gemeente.
 • Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. We noemen dat ‘verevenen’. Dit krijgt uw ex-partner als u met pensioen gaat.
 • Uw ex-partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. krijgt ook het partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. dat u heeft opgebouwd vanaf het moment dat u ging deelnemen aan de pensioenregeling tot de datum van de scheiding. We noemen dat het ‘bijzonder partnerpensioen’. Dit krijgt uw ex-partner als u overlijdt.
 • Mocht uw ex-partner overlijden, dan komt het ouderdoms- en partnerpensioen weer aan u toe.
 • Uw ex-partner kan zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen omzetten in ouderdomspensioen voor zichzelf. Dat geldt ook voor het (bijzonder) partnerpensioen. Uw ex-partner is dan niet langer afhankelijk van het moment waarop de uitkering ingaat, namelijk uw pensioenleeftijd en/of het moment waarop u overlijdt.
  U moet daar wel mee instemmen. Als u heeft ingestemd, kunt u dit niet meer terugdraaien. Overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan heeft u geen recht meer op dit ouderdoms- en (bijzonder) partnerpensioen.
 • Het is belangrijk dat u bij de echtscheiding duidelijke afspraken maakt over het ouderdoms- en partnerpensioen. Is de scheiding officieel ingeschreven in het register van de burgerlijke stand? Dan moet u ons binnen twee jaar laten weten wat u heeft afgesproken. Gebruik daarvoor het formulier 'Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding' op www.rijksoverheid.nl. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw ex-partner het afgesproken bedrag rechtstreeks krijgt als u met pensioen gaat.
 • Krijgen wij dit formulier niet? Dan moet u de verrekening zelf regelen. We keren wel het bijzonder partnerpensioenDe na scheiding of einde van de gemeenschappelijke huishouding aan de ex-partner toegedeelde aanspraak op ouderdomspensioen. Zie ook Pensioenverevening. aan uw partner uit.
 

Gaat u uit elkaar en heeft u een notariële samenlevingsovereenkomst?
Houd dan rekening met het volgende.

 • U moet bij ons melden dat uw relatie is beëindigd. Stuur ons een schriftelijke verklaring waarin de einddatum van de relatie wordt genoemd.
 • Uw partner heeft niet automatisch recht op de helft van het ouderdomspensioen . U kunt wel samen afspreken dat het pensioen wordt verdeeld zoals wij dat bij ex-gehuwden ook doen (zie hierboven). Wilt u dat? Neem dan contact met ons op.
 

Afwijkende afspraken
Als u afwijkende afspraken wilt maken, neem dan vooraf contact met ons op. Wij kunnen dan beoordelen wat er mogelijk of toegestaan is. 

 

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.