Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u zodra u 68 jaar wordt of met vervroegd pensioen gaat. Het pensioen stopt als u overlijdt.

Hoeveel pensioen ontvangt u straks?
Dat is vooral afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Een overzicht van de pensioenaanspraken dat jaarlijks aan de actieve deelnemers wordt gestuurd en eens per drie jaar aan gewezen deelnemers.. Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw Mijn Pensioen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

Oudere regelingen
Wilt u meer informatie over prepensioenTijdelijk pensioen dat afhankelijk is van uw geboortedatum, en ingaat tussen 60 en 62 jaar. De hoogte is maximaal 100% van uw laatste inkomen. of oudere regelingen, kijk dan in de bijlagen van het huidige pensioenreglement, vanaf pagina 35.

Uw pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat u van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

 

Meer informatie

Meer informatie over uw ouderdomspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.