Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Partner- en wezenpensioen

 

Partner- en wezenpensioen

Levenslang partnerpensioen
Overlijdt u terwijl u nog pensioen bij ons opbouwt? Dan krijgt uw partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. een levenslang partnerpensioen.

Deze uitkering begint de dag na uw overlijden en eindigt als uw partner zelf overlijdt. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot uw pensioendatum was blijven werken.

Overlijdt u terwijl u geen pensioen meer bij ons opbouwt? Dan is er in principe geen partnerpensioen beschikbaar, tenzij u een deel van uw ouderdomspensioen ruilt voor partnerpensioen. Dit hebben we standaard voor u gedaan. U kunt dit ongedaan maken op het moment dat u uit dienst gaat. Deze keuze krijgt u dan voorgelegd.

Tijdelijk partnerpensioen

Heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt als u overlijdt? Dan krijgt uw partner een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd.

Met partner bedoelen we:

  • degene met wie u bent getrouwd;
  • degene met wie u een geregistreerd partnerschapElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. heeft;
  • degene met wie u een gemeenschappelijke huishouding voert. Daarvoor geldt:
  • U moet een notariële akte van de samenlevingsovereenkomst hebben.
  • U moet een uittreksel uit het bevolkingsregister hebben waaruit blijkt dat u en uw partner op hetzelfde adres wonen.
  • U moet de samenleving bij ons melden als u pensioen bij ons gaat opbouwen of als u gaat samenwonen.

Let op:

  • Gaat u scheiden of woont u niet langer ongetrouwd samen? Dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen.

Anw-uitkering

Wanneer u overlijdt, krijgt uw partner misschien een Anw-uitkering van de overheid als hij of zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en:

  • geboren is vóór 1950, of
  • een kind jonger dan 18 jaar heeft, of
  • voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. Lees meer over de Anw op www.svb.nl.

Wat krijgen uw kinderen?

Uw kind of kinderen krijgen tot hun 21e wezenpensioenEen periodieke uitkering voor de kinderen van de overleden (gewezen) deelnemer aan de pensioenregeling. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.. Studerende kinderen krijgen dat tot hun 27e. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen (oftewel 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot uw pensioendatum had blijven werken).

De hoogte van het pensioen voor uw nabestaanden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Een overzicht van de pensioenaanspraken dat jaarlijks aan de actieve deelnemers wordt gestuurd en eens per drie jaar aan gewezen deelnemers.. Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook in Mijn Pensioen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

 

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.