Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert

Als u van baan verandert, kunt u het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.


Als u kinderen krijgt

Als u kinderen krijgt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Als u met verlof gaat

Als u met verlof (zoals bevallings-, ouderschaps- of levensloopverlof) gaat, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Uw pensioen wordt gewoon verder opgebouwd. Bij bijvoorbeeld onbetaald verlof kan dit wel gevolgen hebben voor uw pensioen.

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u naar het buitenland verhuist

Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich uitschrijven bij de gemeente en uw nieuwe adres doorgeven. Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw AOW.

Als u uit elkaar gaat

Als u gaat scheiden, of als u het geregistreerd partnerschap beëindigt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw ex-partner. Woont u niet langer samen? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Mijn pensioenoverzicht

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw partner. Woont u samen of gaat u samenwonen? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. U doet dit door een kopie van de notariële overeenkomst aan ons op te sturen. Stuur ook het uittreksel uit het bevolkingsregister mee waaruit blijkt dat u en uw partner op hetzelfde adres wonen.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact met ons op.