Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Arbeidsongeschikt

Langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt raken heeft grote invloed op uw dagelijks leven. Het is dan wel zo prettig als u weet wat dit betekent voor uw pensioen.

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, heeft dit geen gevolgen voor uw pensioen. Wordt u daarna (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard? Dan kan er wel iets veranderen in uw pensioen.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. U komt dan in aanmerking voor een WIA-uitkering als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. De WIA kent meerdere uitkeringen:

  • de IVA-uitkering voor als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, en
  • de WGA-uitkering voor als u gedeeltelijk, niet duurzaam arbeidsongeschikt bent, maar meer dan 35%.

U krijgt de WIA-uitkering over een percentage van uw vaste jaarsalaris. Er geldt een maximumgrens van € 71.628 (in 2024).

Arbeidsongeschiktheidspensioen van werkgever

Naast uw uitkering krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen via de werkgever. En eventueel een aanvulling daarop. Deze krijgt u totdat u met pensioen gaat óf totdat uw arbeidsongeschiktheid eindigt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw werkgever.

Pensioenopbouw loopt door

Als u arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) gewoon door.

  • Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan betaalt u geen premie voor de pensioenopbouw en loopt uw pensioenopbouw volledig door.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u geen premie voor de pensioenopbouw over het gedeelte waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Voor uw gedeeltelijke pensioenopbouw gelden de percentages uit het pensioenreglement. Bent u bijvoorbeeld voor 55 tot 65% arbeidsongeschikt verklaard? Dan wordt uw pensioenopbouw voor 60% voortgezet.
  • Is uw salaris hoger dan de WIA-grens? Dan blijft u over het gedeelte boven dat bedrag ook pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf premie voor betaalt.

Als u voor 2009 arbeidsongeschikt bent geworden, kan het zijn dat u nog pensioen van ons tegoed hebt. Neem in dat geval hierover contact met ons op.

Meer informatie

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.