Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt worden is iets waar u waarschijnlijk liever niet aan denkt. Toch is het goed om te weten wat dit betekent voor uw pensioen.

Bouwt u pensioen bij ons op en raakt u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. WIAWIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is 1 januari 2006 in werking getreden en heeft de Wet op de Arbeidsongeschiktheid vervangen. U krijgt te maken met de WIA als u sinds 1 januari 2004 voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt.  staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA kent meerdere uitkeringen: de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor geheel arbeidsongeschikten en de WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor mensen die gedeeltelijk maar voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.

Tijdens uw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen in de regeling van het Pensioenfonds DNB. De pensioenopbouw wordt berekend over uw jaarsalaris zoals dat gold voordat u in de WIA terechtkwam.

Als u voor 2009 arbeidsongeschikt bent geworden, kan het zijn dat u nog pensioen van ons tegoed hebt. Neem in dat geval hierover contact met ons op.

 

Meer informatie

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.