Hoe bouwt u pensioen op?

Middelloon

Ieder jaar bouwt u bij ons een stukje van uw pensioen op. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet de middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW. Dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds DNB. U bouwt dit pensioen op via uw werk. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutosalaris. Heeft u bijvoorbeeld een fulltime baan, dan bouwt u over € 17.545 (2024) geen pensioen op. Over uw brutosalaris (maximaal € 137.800 (2024) min dit drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% (2024) pensioen op.

U en uw werkgever betalen allebei voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt elk kwartaal een premie voor uw pensioen en vraagt aan u een eigen bijdrage. De premie die u zelf betaalt, staat op uw loonstrook. Pensioenfonds DNB stelt elk jaar de premie vast. Daarvoor geldt een maximum. Als in een jaar uw pensioenopbouw niet kan worden betaald uit deze premie, dan bouwt u in dat jaar minder pensioen op.