Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico's zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Gezien de huidige situatie is het zeer waarschijnlijk dat wij uw pensioen niet volledig of helemaal niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Waardevast pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd:


 

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen
2023 4,30% 4,40%
2022 9,63% 10,30%
2021 0,68% 1,89%
2020 0,10% 0,14%
2019 2,31% 2,65%
2018 1,91% 1,88%
2017 1,42% 1,45%

 

Tekort

Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen voor deelnemers niet verlaagd.