Hoe bouwt u pensioen op?

Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar dat u werkt, bouwt u een stukje pensioen op. Hoeveel dat is, hangt af van uw salaris, het aantal jaren dat u pensioen opbouwt, de franchise en het opbouwpercentage.

Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt, heet de pensioengrondslagHet gedeelte van het salaris van de deelnemer waarover hij of zij pensioen opbouwt. Pensioenopbouw vindt alleen plaats over dat deel van het salaris dat ligt tussen de franchise en het in dat jaar geldende maximum pensioengevend salaris.. Dat is het pensioengevend salaris min de franchiseHet deel van het salaris dat niet wordt meegenomen bij het berekenen van de pensioengrondslag. Over dit gedeelte ontvangt u later uw AOW-uitkering. . Over die franchise (in 2024 € 17.545) vindt geen pensioenopbouw plaats. Voor dat bedrag krijgt u later namelijk AOW. Van de pensioengrondslag bouwt u jaarlijks 1,875% (2024) aan pensioen op. 

Let opOok als het opbouwpercentage voor een jaar vaststaat, kunnen wij besluiten om het – tijdelijk – te verlagen. Dat kan het geval zijn als de maximale premie die het fonds met de werkgever heeft afgesproken te laag is om het pensioen te kunnen inkopen. Bijvoorbeeld door de lage rente.

 

Werkt u parttime? Dan krijgt u minder loon en bouwt u dus ook minder pensioen op. U betaalt dan ook minder premie .

Als u meer verdient dan € 137.800 (2024), dan bouwt u geen pensioen op over het salaris boven dit bedrag. Maar u kunt wel gebruikmaken van de nettopensioenregeling. Daarmee kunt u, als u dat wilt, extra nabestaandenpensioen verzekeren.

 

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.