Wanneer moet u in actie komen?

Als u werkloos wordt

Werkloos

Als u werkloos wordt, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Uw werkgever meldt u bij ons af.

Uw pensioenopbouw stopt maar uw pensioen blijft wel bij ons staan. Krijgt u elders weer een nieuwe baan, dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht.

Werkloos en arbeidsongeschikt?
Wordt u werkloos terwijl u arbeidsongeschikt bent? Dan blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen.

 

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.