Welke kosten maken wij?

 

Kosten

Pensioenfonds DNB maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie en de uitbetaling van de pensioenen.

Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Een overzicht van de pensioenaanspraken dat jaarlijks aan de actieve deelnemers wordt gestuurd en eens per drie jaar aan gewezen deelnemers. en de website. Het beheren en beleggen van de premie kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

 

Meer informatie

Meer informatie over de kosten vindt u in het jaarverslag.