Hoe bouwt u pensioen op?

A. AOW

AOW

De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

 

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.