Hoe bouwt u pensioen op?

U en uw werkgever betalen allebei voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen allebei voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt elk kwartaal een premie voor uw pensioen en vraagt aan u een eigen bijdrage. De premie die u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.

Pensioenfonds DNB stelt elk jaar de premie vast. Daarvoor geldt een maximum. Als in een jaar uw pensioenopbouw niet kan worden betaald uit deze premie, dan bouwt u in dat jaar minder pensioen op.

Afspraken

Bij het vaststellen van de huidige pensioenregeling hebben de cao-partijen een maximum percentage van de loonsom als premie afgesproken: 27,4% (2024). Mocht deze 27,4% premie in een bepaald jaar niet voldoende zijn om de overeengekomen pensioenopbouw te financieren, zal de premie niet worden verhoogd. Er vindt dan een korting op de pensioenopbouw plaats. Die korting is zodanig dat de kosten van de pensioenopbouw wél binnen de afgesproken premie vallen.  

 

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.