Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel meer dan 80 jaar. In zo’n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico’s voor uw pensioen ontstaan.

Die risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan, bijvoorbeeld door een snellere stijging van de levensverwachting dan waarmee we rekening hadden gehouden.

Levensverwachting
Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe langer wij pensioen aan u moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

Rente
Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld wij 'in kas' moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

Beleggingen
Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Maar beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom beleggen we op verschillende manieren. Zo kan winst op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. Wij kunnen deze beleggingsrisico’s wel afdekken, maar daar zijn kosten aan verbonden. Lees meer over ons risicomanagement in ons jaarverslag.

 

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.