Welke keuzes hebt u zelf?

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

Gaat u dus uit dienst bij DNB? Of met pensioen? Dan kunt u op dat moment (een deel van) uw partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. omzetten in (extra) ouderdomspensioen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt daardoor hoger. Deze keuze kan interessant voor u zijn als uw partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. zelf een goed inkomen of pensioen heeft.

Standaard uitruilOnder voorwaarden bestaat de mogelijkheid om - een deel van - het partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen en het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen.

Is bij ons geen partner bekend? Dan doen wij dit automatisch als u uit dienst gaat of met pensioen. Wij ruilen standaard uw partnerpensioen uit tegen extra ouderdomspensioen. Wij doen dat echter pas als u met pensioen gaat. In het uniform pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons krijgt, ziet u dus nog wel een partnerpensioen en een (lager) ouderdomspensioen.

Wanneer kiezen?

Maakt u deze keuze als u uit dienst gaat bij DNB (maar nog niet pensioen)? Dan heeft u bij uw pensionering nog een kans om een andere keuze te maken.
De keuze die u maakt bij uw pensionering is definitief. Die kunt u niet meer terugdraaien. In beide gevallen moet uw partner schriftelijk toestemming geven door de aanvraag mede te ondertekenen.  

 

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.