Nieuw pensioenstelsel

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt vernieuwd. Het huidige pensioenstelsel stamt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw en sluit niet goed meer aan op de huidige samenleving.

Een belangrijke ontwikkeling is dat we met z’n allen steeds langer leven. Er zijn dus steeds meer gepensioneerden ten opzichte van het aantal werkenden. Ook wisselen mensen vaker van baan, waardoor de behoefte aan flexibiliteit in ons pensioenstelsel toeneemt. Verder duurt het in het huidige stelsel lang voordat pensioenen verhoogd dan wel verlaagd kunnen worden. Ons pensioenstelsel is dan ook toe aan vernieuwing.

De regering maakte in 2019 nieuwe afspraken samen met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en legde deze vast in het Pensioenakkoord. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkte de gemaakte afspraken uit in de Wet Toekomst Pensioenen. In december 2022 heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen.