Nieuws

Wet Toekomst Pensioenen: opgebouwd pensioen kan mee naar nieuwe regeling

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) komt eraan. De werkgever DNB en de vakbonden bepalen wat deze wet gaat betekenen voor uw pensioen. De Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers DNB (BP) kan straks reageren op de afspraken die werkgever en vakbonden hierover maken (hoorrecht). De wet gaat ervan uit dat alle pensioenen mee gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Werkgever en vakbonden zien hiervoor nog geen belemmeringen. Zij gaan dit de komende tijd verder onderzoeken.

Als opgebouwde pensioenen en dus ook pensioenen die al uitgekeerd worden, onder de nieuwe wet worden gebracht, heet dat ook wel ‘invaren’. De wetgever wil dit graag, zodat de voordelen van de nieuwe wet ook op deze pensioenen van toepassing zijn:

  • Bij goede beleggingsresultaten kunnen ook deze pensioenen dan sneller verhoogd worden (en bij minder goede resultaten sneller verlaagd).
  • De kosten voor het pensioenfonds zijn lager. Er is dan straks immers weer één pensioenregeling, en er hoeven er geen twee beheerd en uitgevoerd te worden.
  • De risico’s kunnen binnen het pensioenfonds beter over alle pensioenen gespreid worden als alle pensioenen onder één regeling vallen.

Eerder al voorlopig gekozen voor de solidaire premieregeling

De WTP kent alleen nog premieregelingen. Hierin wordt afgesproken hoeveel premie er betaald wordt, maar belooft het pensioenfonds niet langer hoe hoog het pensioen wordt. Wel blijven we streven naar een goed pensioen. De beleggingsopbrengsten, de rente en de levensverwachting bepalen uiteindelijk de hoogte van het pensioen. In een solidaire premieregeling wordt er ook een extra pot geld als buffer aangehouden. Deze wordt gebruikt om de pensioenen niet of minder te laten dalen als de beleggingsresultaten tegenvallen.

Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

Vóór de kerst is de WTP aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke horde genomen. Nu buigt de Eerste Kamer zich over deze wet. De WTP gaat waarschijnlijk per 1 juli 2023 in. Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland voldoen aan de WTP. Pensioenfonds DNB wil al een jaar eerder, per 1 januari 2026, overstappen.

Meer weten over de Wet Toekomst pensioenen, over de besluitvorming en de planning? Lees verder