Nieuw pensioenstesel

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Elke pensioenregeling wordt een premieregeling

Dit betekent dat DNB, als werkgever, met de vakbonden afspreekt hoeveel premie we elk jaar voor uw pensioen betalen. DNB draagt de totale afgesproken premie af aan het pensioenfonds. Hoeveel pensioen u later daarvoor krijgt, ligt niet (meer) vast. Hoeveel pensioen u opbouwt, is bijvoorbeeld afhankelijk van beleggingsrendementen, kosten en de gemiddelde levensverwachting. Het pensioenfonds belegt de premies en houdt voor iedere deelnemer bij hoe groot zijn of haar deel is van het pensioenvermogen.

U mag tot 10% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, op uw pensioendatum direct opnemen

Deze verandering komt waarschijnlijk eerder dan de nieuwe pensioenregeling. U kunt misschien al vanaf 1 januari 2024 op uw pensioendatum in één keer maximaal 10% van uw ouderdomspensioen opnemen op het moment dat u met pensioen gaat. De ingangsdatum kan ook nog later worden. Dit wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd. U kunt het bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld het afbetalen van een deel van de hypotheek, voor een verbouwing of een reis. Uw pensioen wordt daarna wel lager.

Voor jongere en oudere werknemers geldt voortaan hetzelfde percentage pensioenpremie

Nu betaalt een werkgever voor een jongere werknemer in procenten minder pensioenpremie dan voor een oudere werknemer. Dat is niet direct zichtbaar in de totale pensioenpremie. Het pensioenfonds verdeelt de premie onder de verschillende leeftijdsgroepen en dit gebeurt ‘onder de motorkap’.

Het partnerpensioen wordt een percentage van uw salaris

Er komt waarschijnlijk een nieuwe regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw partnerElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. een percentage van uw salaris. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan hangt de hoogte van het partnerpensioenDit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. af van het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd.

De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan eerder was afgesproken

In 2023 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en dat blijft in ieder geval zo tot en met 2026.

Uw pensioen gaat meer meebewegen met de beleggingen van het pensioenfonds

Gaat het goed, dan wordt uw pensioen sneller hoger. Maar gaat het slecht, dan kan uw pensioen ook sneller omlaag gaan dan nu het geval is. Of dit ook voor alle bestaande pensioenen gaat gelden is nog onduidelijk. Gaan de huidige pensioenen (en de opgebouwde pensioenen) mee naar de nieuwe pensioenregeling of blijven ze achter? Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt. De wet gaat ervan uit dat alle pensioenen mee gaan. De werkgever DNB en de vakbonden zien vooralsnog geen belemmeringen om van dit uitgangspunt af te wijken. Zij gaan dit de komende tijd verder onderzoeken.