Nieuw pensioenstelsel

De planning

Hoe gaat de verandering van onze pensioenregeling plaatsvinden?

Het aanpassen van onze huidige pensioenregeling is ingewikkeld en het kan alle deelnemersgroepen raken: werknemers die nu pensioen opbouwen, (oud-) werknemers én gepensioneerden. Alle betrokken partijen vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. DNB werkt nu samen met de vakbonden en het pensioenfonds om de pensioenregeling aan te passen. In januari 2022 is hiervoor een projectgroep gestart. In deze projectgroep zitten vertegenwoordigers van DNB, van de vakbonden en van Pensioenfonds DNB. Ook de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen deelnemers denkt mee.

Wat is de planning?

De overstap naar de Wet Toekomst Pensioenen vraagt veel voorbereiding. Daarom is de projectgroep sinds 2022 aan de slag. In grote lijnen zetten we de volgende stappen:

  1. 2022: Ontwerpfase. We ontwerpen een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe regels. Voorlopig is gekozen voor de solidaire premieregeling.
  2. 2023: Onderhandelings- en besluitvormingsfase. We stellen de regeling vast. De vakbonden raadplegen hun achterban. De Belangenvereniging heeft hoorrecht en kan zijn mening geven over de veranderingen.
  3. 2024: Acceptatie. Het pensioenfonds besluit of het de nieuwe pensioenregeling kan accepteren en laat de administratie aanpassen aan de nieuwe pensioenregeling.
  4. 2025: Toezichthouder DNB beoordeelt de nieuwe regeling en pensioenuitvoerder AZL implementeert de regeling in samenwerking met Pensioenfonds DNB.
  5. 1 januari 2026: Start nieuwe pensioenregeling

Voor deze planning gaat we er vanuit dat de Wet Toekomst Pensioenen inderdaad per 1 juli 2023 ingaat. Of de wetgever die datum ook haalt, is niet zeker. Gaat de wet later in, dan kan het zijn dat wij onze planning moeten aanpassen.

Is de inhoud van de nieuwe pensioenregeling al bekend? Is bekend wat er met de bestaande pensioenen en uitkeringen gebeurt?

Nee, de werkgever, de vakbonden en het pensioenfonds hebben nog geen definitieve afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Wel hebben sociale partners medio 2022 voorlopig gekozen voor een solidaire premieregeling. Ook is er nog geen definitief besluit genomen over wat er gebeurt met uw pensioen of opgebouwd pensioen. De werkgever en vakbonden zien vooralsnog geen belemmeringen deze onder de Wet Toekomst Pensioenen te brengen.

Wie besluit er over de nieuwe pensioenregeling?

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die de werkgever en de vakbonden samen afspreken. Pensioenfonds DNB voert de pensioenregeling uit; het pensioenfonds bepaalt niet hoe de regeling er uitziet.

Als de werkgever en de vakbonden een afspraak maken, is het wel belangrijk om de gevolgen van zo’n afspraak te kennen. Daar helpt het pensioenfonds bij. Bijvoorbeeld: hoeveel pensioenpremie de werkgever en de werknemer samen voor de pensioenregeling moeten betalen, hangt af van de inhoud van de regeling. Hoe ingewikkelder, hoe duurder de regeling vaak is. Ook is het de vraag hoe het pensioenfonds de betaalde pensioenpremie gaat beleggen. Deze keuzes beïnvloeden hoe groot de pensioenspaarpot uiteindelijk wordt.

Daarom zijn wij als pensioenfonds wél betrokken bij de besluitvorming over de nieuwe pensioenregeling. Wij besluiten als pensioenfonds op enig moment of we de pensioenregeling wel of niet kunnen accepteren en uitvoeren.

Hoe word ik betrokken bij de besluiten over de nieuwe pensioenregeling?

Deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden maken zelf geen afspraken over hun pensioenregeling. Daarvoor zijn de vakbonden: de Vereniging van Werknemers DNB en de FNV. Deze vakbonden maken de afspraken namens u, of u nu in dienst bent of was bij DNB, of een pensioenuitkering ontvangt van Pensioenfonds DNB. De afspraken in de cao gelden voor deze drie groepen. Als de werkgever DNB en de vakbonden afspraken maken, houden zij rekening met het belang van de mensen die nu in dienst zijn bij DNB, maar ook met het belang van degenen die in dienst waren en/of met pensioen zijn. Ook de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers denkt mee over de nieuwe pensioenregeling. Om goede afspraken te kunnen maken, kan het nodig zijn om meer expliciet de mening te vragen van de verschillende doelgroepen. Daarom hebben we in 2022 onder deelnemers onderzocht hoeveel risico men wil lopen met het pensioen.

Wie houdt mij op de hoogte van de nieuwe pensioenregeling?

Afspraken voor de nieuwe pensioenregeling
De werkgever zorgt ervoor dat de afspraken over de pensioenregeling volgens de juiste regels gemaakt en vastgelegd worden in de cao. DNB zal u op de hoogte houden van de voortgang en uiteraard van afspraken die uiteindelijk gemaakt worden.

Introductie van de pensioenregeling
Als de pensioenregeling daadwerkelijk wijzigt, informeert Pensioenfonds DNB u hierover. Het pensioenfonds houdt u in de tussentijd ook op de hoogte van de stand van zaken.

Vakbonden
Naast DNB en Pensioenfonds DNB werken ook de vakbonden mee aan de voorbereidingen en onderhandelingen voor de nieuwe regeling. Zij informeren hun leden en vragen hen eventueel om hun mening over de nieuwe pensioenregeling.

Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers
Ook de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers denkt mee. Zij informeren hun leden over belangrijke ontwikkelingen.

Waar kunt u een vraag stellen over uw pensioen?

Hebt u vragen over uw pensioen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.