Nieuw pensioenstelsel

Twee soorten premieregelingen

Binnen de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) zijn er voor pensioenfondsen straks twee soorten premieregelingen. Er is een variant waarin risico’s meer met elkaar gedeeld worden, de ‘solidaire’ premieregeling. En een variant met meer keuzevrijheid, de ‘flexibele’ premieregeling.

Solidaire premieregeling

De solidaire premieregeling is een premieregeling waarin meer risicodeling centraal staat. Er is een collectief beleggingsbeleid. De beleggingsresultaten worden via vooraf vastgestelde regels leeftijdsafhankelijk toegekend aan elke deelnemer. Vanaf de pensioendatum ontvangt iedereen een variabel pensioen. Dit pensioen wordt elk jaar opnieuw berekend. Het kan hoger uitvallen als de beleggingsresultaten goed zijn. Maar als de resultaten tegenvallen, kan het pensioen lager worden. Binnen een solidaire premieregeling is een buffer verplicht. Deze buffer wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het pensioen niet of minder daalt als de beleggingsresultaten tegenvallen. De buffer heet ook wel solidariteitsreserve.

Flexibele premieregeling

De flexibele premieregeling is een premieregeling met meer individuele keuzevrijheid. Deelnemers kunnen tot pensioendatum vaak kiezen uit verschillende beleggingsprofielen. Ze kunnen meer of minder beleggingsrisico nemen, of bijvoorbeeld meer klimaatbewust beleggen. Op de pensioendatum kan iedereen kiezen tussen een vast of een variabel pensioen. Ook hier geldt voor een variabel pensioen: het kan hoger uitvallen als de beleggingsresultaten goed zijn. Maar als de resultaten tegenvallen, kan het pensioen lager worden. De flexibele premieregeling kent geen verplichte buffer (solidariteitsreserve). Wel kan er voor een risicodelingsreserve gekozen worden.