Nieuw pensioenstelsel

Uw pensioen in de toekomst

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De Wet Toekomst Pensioenen is in de Tweede Kamer aangenomen. Nu volgt behandeling in de Eerste Kamer. In deze wet staat hoe de pensioenregelingen in Nederland eruit gaan zien. Ook uw pensioenregeling bij DNB verandert. Zowel DNB als werkgever, als de vakbonden en het pensioenfonds zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe afspraken. Ook de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen deelnemers DNB is hierbij betrokken.

Hieronder leest u meer over het nieuwe pensioenstelsel en de achtergronden daarvan, in de vorm van vragen en antwoorden. Het bestaat uit de volgende delen:

1. Een nieuw pensioenstelsel

2. De planning daar naar toe

Bekijk de planning.

3. Het deelnemersonderzoek

In 2022 kon u deelnemen aan een onderzoek. Hierin stond deze vraag centraal: ‘Hoeveel risico wilt u lopen met uw pensioen?’ 

Bekijk de resultaten van het onderzoek.