Nieuw pensioenstelsel

Uw pensioen in de toekomst

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. De Wet Toekomst Pensioenen is in de Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen. In deze wet staat hoe de pensioenregelingen in Nederland eruit gaan zien. Ook uw pensioenregeling bij DNB verandert. Zowel DNB als werkgever, als de vakbonden en het pensioenfonds zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe afspraken. Ook de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen deelnemers DNB is hierbij betrokken.

Hieronder leest u meer over het nieuwe pensioenstelsel en de achtergronden daarvan, in de vorm van vragen en antwoorden. Het bestaat uit de volgende delen:

1. Een nieuw pensioenstelsel

2. De planning daar naar toe

Bekijk de planning.