Nieuw pensioenstelsel

Waarom verandert de pensioenregeling?

We hebben nu een middelloonregelingIn een middelloonregeling wordt elk jaar pensioen opgebouwd over het salaris dat in dat jaar wordt ontvangen. Het uiteindelijke pensioen bestaat uit de optelsom van de jaarlijkse pensioenaanspraken en ligt op het niveau van het gemiddeld tijdens de loopbaan ontvangen salaris. Vandaar de naam middelloonregeling.. Deze pensioenregeling is straks niet meer toegestaan volgens de nieuwe wet. In het nieuwe pensioenstelsel mogen werkgevers en werknemers alleen nog premieregelingen afspreken.

In een premieregeling spreekt de werkgever samen met de vakbonden af hoe hoog de pensioenpremie wordt Er wordt dus niet meer afgesproken hoeveel pensioen u elk jaar opbouwt. De premie gaat in een spaarpot en het pensioenfonds belegt de pot. Als u met pensioen gaat, berekent het pensioenfonds hoe hoog het pensioen is dat u met deze spaarpot krijgt. Hoe hoog uw pensioen is, hangt onder meer af van de beleggingsrendementen, van de gemiddelde levensverwachting en de rente op uw pensioendatum. Hoe hoog uw pensioen uiteindelijk wordt staat dus nog niet vast.