Keuzemogelijkheden

Wanneer u bijna met pensioen gaat, krijgt u een aantal keuzemogelijkheden die invloed hebben op uw pensioen. Zo kunt u ervoor kiezen om een deel van uw pensioen uit te ruilen voor partnerpensioen, maar u heeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om eerder of gedeeltelijk met pensioen te gaan. Bij Pensioenfonds DNB heeft u de volgende opties: 

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Op uw pensioendatum kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Indien u deze keuze maakt, kunt u dit niet meer terugdraaien.
Kijk wat uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen voor u betekent

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

Op uw pensioendatum kunt u (een deel van) het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt hierdoor hoger. Uw eventuele partner moet hiervoor wel schriftelijk toestemming geven. Indien u hiervoor kiest, kunt u dit niet meer terugdraaien.
Kijk wat uitruil van partnerpensioen naar ouderdomspensioen voor u betekent

Eerder of gedeeltelijk met pensioen

Uw pensioen gaat in als u 68 bent. Maar u kunt vanaf uw 55e al (gedeeltelijk) met pensioen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om één dag per week minder te werken. Over de dagen dat u dan blijft werken, bouwt u nog pensioen op. Dit betekent wel dat u per jaar een (soms aanzienlijk) lager bedrag aan pensioen krijgt. Dit komt doordat u inkomen en pensioenopbouw mist, en uw pensioen over een langere periode moet worden uitgekeerd.
Kijk wat eerder of gedeeltelijk met pensioen gaat voor u betekent

Hoger of lager pensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u een vast bedrag aan pensioenuitkering. Maar u kunt er ook voor kiezen om minimaal één jaar een hoger pensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag. Dit kan natuurlijk ook andersom.
Kijk wat een hoger of lager pensioen voor u betekent