Veranderingen in uw leven

U bouwt geen pensioen meer op bij Pensioenfonds DNB. Toch zijn veranderingen in uw persoonlijke gegevens nog steeds van invloed op uw pensioenuitkering. Veel gegevens krijgen wij automatisch door van uw gemeente. Maar andere veranderingen moet u wel aan ons doorgeven.

De volgende wijzigingen moet u wel aan Pensioenfonds DNB doorgeven:

  • U gaat uit elkaar na ongetrouwd samenwonen.
  • U heeft een ander correspondentieadres dan woonadres.

En deze wijzigingen geeft u door aan uw gemeente:
(Wij krijgen hierover automatisch bericht)

  • U trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan.
  • Uw partner overlijdt.
  • U gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschapElke levensgezel die in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) partnerpensioen. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan. komt tot een einde.
  • Uw woonadres verandert.

De volgende wijzigingen geeft u door aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI):
(Wij krijgen hierover automatisch bericht)

  • U verhuist naar het buitenland.
  • U woont in het buitenland en gaat verhuizen.

Geef uw nieuwe adres dan aan ons door via Mijn Pensioen. Ook als u opnieuw verhuist. Verhuist u van een Nederlandse gemeente naar het buitenland? Zorg er dan voor dat u bent uitgeschreven bij de Nederlandse gemeente. Wij kunnen uw adreswijziging anders niet verwerken.

Lees meer over veranderingen in uw leven en uw pensioen.