Aanpassingen per 1 januari 2022

Er doen zich 2 situaties voor:


Vanaf 1 januari 2017 uit dienst en/of gepensioneerd

Voor alle ex-deelnemers en pensioengerechtigden, die vanaf 1 januari 2017 uit dienst zijn gegaan en/of gepensioneerd, geldt vanaf 1 januari 2022 onderstaande voor ouderdoms- en  partnerpensioen Dit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Er moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.  in geval van overlijden van de deelnemer.

Situatie vóór januari 2022

Bij overlijden in Ontvangt deelnemer als ouderdomspensioen* Ingangsdatum partnerpensioen*
Januari Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Februari Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Maart Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
April Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Mei Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Juni Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Juli Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Augustus Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
September Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Oktober Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
November Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
December Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden

* Met regulier wettelijke inhoudingen


Situatie na januari 2022

Bij overlijden in Ontvangt deelnemer als ouderdomspensioen*  Ingangsdatum partnerpensioen
Januari Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Februari Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Maart Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
April Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Mei Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Juni Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Juli Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Augustus Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
September Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
Oktober Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
November Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden
December Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na maand overlijden

* Met reguliere wettelijke inhoudingen


Vóór 1 januari 2017 uit dienst en/of gepensioneerd

Als u vóór 1 januari 2017 uit dienst bent gegaan en/of gepensioneerd bent, dan wijzigt met ingang van 1 januari 2022 de ingangsdatum van het partnerpensioen.

Situatie vóór januari 2022

Bij overlijden in Ontvangt deelnemer als ouderdomspensioen* Ingangsdatum partnerpensioen* Nabestaande ontvangt slotuitkering*
Januari Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering februari + maart
Februari Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering maart
Maart Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden  
April Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering mei + juni
Mei Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering juni
Juni Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden  
Juli Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering augustus + september
Augustus Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering september
September Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden  
Oktober Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering november + december
November Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden Maandelijkse pensioenuitkering december
December Maandelijkse pensioenuitkering Eerste dag na kwartaal overlijden

 

 

* Met reguliere wettelijke inhoudingen


Situatie na januari 2022