Nieuws

Mijn Pensioen en Pensioenplanner beschikbaar

Mijn Pensioen en de Pensioenplanner zijn beschikbaar. Dat is goed nieuws! Lees wat dit voor u betekent.

Mijn Pensioen: uw opgebouwde pensioen bij ons fonds

Vanaf nu ziet u uw persoonlijke pensioenbedragen als u inlogt in Mijn Pensioen. Dat is uw persoonlijke omgeving op onze website. U ziet hoeveel pensioen u van ons fonds krijgt of kunt verwachten op uw pensioenleeftijd. De bedragen in Mijn Pensioen zijn nu nog gebaseerd op uw situatie tot 1 januari 2023.

Veranderingen in 2023 nog niet verwerkt

Bent u in 2023 bijvoorbeeld met pensioen gegaan, gescheiden of meer/minder gaan werken? Of hebt u in 2023 waardeoverdracht van of naar een ander pensioenfonds aangevraagd? Dan is dat nog niet verwerkt. Dat geldt ook voor een eventuele salarisverhoging per 1 januari 2023. Kortom, alle veranderingen in 2023 zijn nu nog niet verwerkt.

U kunt nog niet inloggen in Mijn Pensioen als u:

  • in 2023 nieuw in dienst bent gekomen;
  • sinds 2023 nabestaandenpensioen ontvangt van pensioenfonds DNB.

U ziet nog geen pensioenbedragen in Mijn Pensioen als u:

  • (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent;
  • nog geen UPO hebt ontvangen.

Meer weten? Op onze pagina over de verhuizing naar AZL ziet u een handig overzicht met een aantal situaties en wat u in dat geval van ons kunt verwachten.

Berekeningen maken met de Pensioenplanner

In Mijn Pensioen vindt u ook de Pensioenplanner. Met de Pensioenplanner kunt u berekenen welke gevolgen bepaalde keuzes hebben voor de hoogte van uw pensioen. De planner is vanaf nu beschikbaar als u:

  • pensioen opbouwt bij Pensioenfonds DNB;
  • pensioen opbouwde bij het pensioenfonds en nog niet (gedeeltelijk) met pensioen bent.

De Pensioenplanner rekent nu nog met uw pensioensituatie per 1 januari 2023.

U kunt nog niet rekenen met de Pensioenplanner als u:

  • gedeeltelijk pensioen ontvangt;
  • (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent;
  • nog geen UPO hebt ontvangen.

Mijnpensioenoverzicht.nl: totaaloverzicht van uw pensioen

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van uw totale pensioen. Dus ook wat u bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd én de AOW. Op deze website is het pensioen van ons fonds bijgewerkt met de cijfers per 1 januari 2023. Vanaf nu zorgen we elk kwartaal voor een update van de bedragen.

We houden u op de hoogte

De verhuizing van de administratie van pensioenuitvoerder TKP naar AZL is een grote operatie. Het was de bedoeling dat in het vierde kwartaal alles klaar zou zijn. Dat is deels gelukt. We werken er hard aan om alles voor u zo snel mogelijk op orde te krijgen. En we houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Zodra de gegevens in Mijn Pensioen en de Pensioenplanner actueel zijn, informeren we u hierover. We plaatsen een nieuwsbericht op onze website. U krijgt een e-mail als we uw e-mailadres hebben.