Verhuizing naar AZL: wat betekent dat voor u?

Nog niet alles is klaar om u op maat te helpen

Sinds 1 januari 2023 werkt ons fonds samen met een nieuwe pensioenuitvoerder: AZL. De pensioenuitvoerder zorgt voor de administratie van onze pensioenregeling, maar ook voor het uitkeren van de pensioenen. Daarnaast verzorgt de pensioenuitvoerder een deel van de communicatie met u. AZL heeft al deze werkzaamheden overgenomen van TKP, de vorige pensioenuitvoerder van ons fonds.

Zo’n verhuizing naar een nieuwe pensioenuitvoerder is een grote operatie. Dat lukt niet van de ene op de andere dag. Het is dus heel normaal dat daar enige tijd overheen gaat. Sommige dingen zijn al helemaal klaar, andere duren wat langer voordat ze goed in het (administratie)systeem van AZL staan. Hierdoor kunnen sommige bedragen nog niet actueel zijn, bijvoorbeeld als u inlogt op onze website (‘Mijn Pensioen’). Of u krijgt nog geen definitief bericht van ons, terwijl u dat normaal gesproken wel zou mogen verwachten.

We proberen alles natuurlijk zo goed mogelijk te laten doorlopen. En we doen er alles aan om zo snel mogelijk weer helemaal bij te zijn. Zodra de gegevens in Mijn Pensioen en de Pensioenplanner actueel zijn, informeren we u hierover. Hieronder ziet u een overzicht met een aantal situaties en wat u in dat geval van ons kunt verwachten. We werken de komende maanden hard door, zodat we de verhuizing zo snel mogelijk helemaal kunnen afronden.

Situatie

Nu

Straks als alles klaar is

U checkt uw pensioen in Mijn Pensioen

U ziet in Mijn Pensioen hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt opgebouwd. De bedragen zijn bijgewerkt tot 1 januari 2023. Veranderingen in 2023 zijn dus nog niet verwerkt!

U kunt ook zelf zaken regelen voor uw pensioen via een aantal online formulieren. U ziet nog niet alle persoonlijke documenten.

U ziet in Mijn Pensioen hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt opgebouwd, met de actuele bedragen. Alle veranderingen in 2023 zijn dan verwerkt. Mijn Pensioen wordt elk kwartaal bijgewerkt.

U kunt dan nog steeds zelf zaken regelen met online formulieren. U kunt straks al uw persoonlijke documenten bekijken.

U bekijkt uw totale pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl*

U ziet nog niet de meest actuele stand van uw pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl is bijgewerkt tot 1 januari 2023.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt elk kwartaal bijgewerkt.

U krijgt als werknemer uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

U hebt uw UPO in oktober ontvangen. Een kleine groep deelnemers krijgt het UPO later. Zij hebben een brief hierover gehad. Zij ontvangen van ons bericht zodra hun UPO klaarstaat in Mijn Pensioen.

U krijgt uw UPO jaarlijks vóór 1 oktober.

U wilt online een berekening maken voor uw pensioen

Dat kan nu al in de pensioenplanner in Mijn Pensioen. De planner rekent nu nog met de bedragen van 1 januari 2023. Wilt u een pensioenberekening met actuele bedragen? Dan kunt u deze opvragen bij ons fonds.

U kunt met de pensioenplanner berekeningen voor uw pensioen maken. De bedragen in de pensioenplanner zijn actueel.

U wilt een (nieuw) (correspondentie)adres, e-mailadres of bankrekeningnummer doorgeven

Dat kan nu al in Mijn Pensioen.

Dat kan straks nog steeds in Mijn Pensioen.

U wilt uw partner aanmelden

Dat kan nu al in Mijn Pensioen.

Dat kan straks nog steeds in Mijn Pensioen.

U wilt een Attestatie de vita uploaden

 

Dat kan nu al in Mijn Pensioen.

Dat kan straks nog steeds in Mijn Pensioen.

Uw werksituatie verandert, omdat u meer/minder uur per week gaat werken en/of meer/minder gaat verdienen. Zo’n verandering heeft invloed op uw pensioenopbouw en de premie die u betaalt

Die veranderingen verwerkt AZL nu nog niet in ons administratiesysteem.

Die veranderingen zijn verwerkt in ons administratiesysteem en u ziet de juiste pensioenbedragen in Mijn Pensioen.

U komt in dienst

U ontvangt een voorlopige welkomstbrief.
U kunt nog niet inloggen in Mijn Pensioen.

U krijgt de definitieve welkomstbrief met laag 1 van pensioen 1-2-3. In pensioen 1-2-3 staat wat er voor u geregeld is in onze pensioenregeling.
U kunt inloggen in Mijn Pensioen en ziet uw actuele pensioenbedragen.

U gaat uit dienst

U krijgt een voorlopige stopbrief zonder pensioenbedragen.

U krijgt een definitieve stopbrief mét pensioenbedragen. U staat in onze administratie als iemand die geen pensioen meer opbouwt bij ons fonds.

U gaat uit dienst en gaat ergens anders pensioen opbouwen

 

U kunt bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar vragen of wij uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Wij voeren de waardeoverdracht gelijk uit.

Ook straks voeren wij uw aanvraag om uw pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar (waardeoverdracht) gelijk uit.

U bent nieuw in dienst en hebt al ergens anders pensioen opgebouwd

 

U kunt bij ons vragen of het pensioen dat u eerder opbouwde naar Pensioenfonds DNB kan worden overgedragen. Dit heet waardeoverdracht. Wij voeren de waardeoverdracht gelijk uit.

Ook straks voeren wij uw aanvraag om uw pensioen over te dragen naar ons fonds (waardeoverdracht) gelijk uit. 

 

Uw huwelijk/relatie stopt

U krijgt een brief met voorlopige pensioenbedragen. De bedragen zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2022. Deze kunnen later dus nog hoger of lager worden.

U krijgt alsnog de brief mét pensioenbedragen.

U overlijdt

Uw nabestaande(n) krijgt (krijgen) een brief met het voorlopige bedrag aan partner- of wezenpensioen. Dit bedrag is gebaseerd op de stand per 31 december 2022. Het partner- of wezenpensioen gaat ook gewoon in. Maar het pensioenbedrag is voorlopig; het kan later dus nog hoger of lager worden.

Als u in 2023 bent overleden, kan (kunnen) uw nabestaande(n) nog niet inloggen in Mijn Pensioen.

 

Uw nabestaande(n) krijgt (krijgen) een brief het definitieve bedrag aan partner- of wezenpensioen. Dit bedrag is gebaseerd op de stand per datum van uw overlijden. Hierdoor kan het partner- of wezenpensioen hoger of lager worden.

Uw nabestaande(n) kan (kunnen) inloggen in Mijn Pensioen en zien de actuele pensioenbedragen.

U bent/wordt (meer of minder) arbeidsongeschikt

We kunnen individuele verzoeken voor premievrije voortzetting pensioenopbouw en/of arbeidsongeschiktheidspensioen nog niet beoordelen. 

Hebt u recht op premievrije voortzetting pensioenopbouw en/of arbeidsongeschiktheidspensioen en informatie van UWV? Dan melden we u aan bij UWV. Na aanmelding krijgt u een voorlopige toekenning.

U ziet nog geen pensioenbedragen in Mijn Pensioen.

U krijgt definitieve toekenning (of afwijzing) voor premievrije voortzetting pensioenopbouw en/of arbeidsongeschiktheidspensioen.

U ziet uw actuele pensioenbedragen in Mijn Pensioen.

U gaat met pensioen

U krijgt een brief met voorlopige pensioenbedragen. U krijgt vanaf uw pensioendatum ook al een pensioen. Maar uw pensioenbedrag is voorlopig; het kan later dus nog hoger of lager worden.

U krijgt een brief met definitieve pensioenbedragen. Hierdoor kan uw pensioen hoger of lager worden.

* Op deze website ziet u ook hoeveel pensioen u via uw andere werkgevers hebt opgebouwd.

Let op: dit overzicht is niet compleet, er zijn meer situaties te bedenken. Maar dit zijn de situaties die voor uw pensioen de grootste gevolgen hebben. Hebt u een vraag over uw pensioen? Neem dan contact op met ons fonds.

Hebt u vragen over de verhuizing naar AZL? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen over de verhuizing.